Līga Vestfāle

Līga Vestfāle ir 2023./2024. akad. gada "Ceļamaize" (Pētera Alunāna ģimenes) stipendijas ieguvēja.

Iepazīsti Līgu! 

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Mani sauc Līga Vestfāle un esmu Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” 1. kursa studente. Esmu patiesa, pieklājīga un izpalīdzīga. Esmu gatava uzsākt, ko jaunu, un iesākto vienmēr pabeidzu.

Man nepiemīt īpašu talantu, bet man ir pārliecība, ka ar uzcītību, neatlaidību, iekšējo gribasspēku ir iespējams tiekties uz mērķi un to sasniegt. Kā arī neapstāties pie mazākām grūtībām un turpināt iesākto ceļu, lai sasniegtu vēlamo.

Pamatskolas gados aktīvi piedalījos Jaunsardzes nodarbībās. Piedalījos Pirmajās Vislatvijas Jaunsardzes Spartakiādē Gulbenē, kurā ieguvu trešo vietu. 2016. gadā piedalījos 18. novembra parādē Rīgā. Skolas gados piedalījos arī sporta sacensībās. Aktīvi piedalījos skolas rīkotajos pasākumos, kuri veicināja skolas atpazīstamību plašāk.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšana ir atvieglojums un pierādījums tam, ka bez grūta darba nav laba rezultāta. Stipendija ir finansiāls atbalsts, kas mudinās koncentrēties uz mācībām. Stipendija ir kā motivācija tiekties uz jauniem mērķiem un piepildīt tos.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Mana misija ir audzināt un skolot savus bērnus, lai tie kļūtu par valsts patriotiem. Noteikti pašai mācīties un papildināt savas zināšanas, kuras vēlos vēlāk nodot jaunai paaudzei. Vēlos celt savu pašapziņu. Viena no manām misijām ir palīdzēt citiem, jo labais vairo labo. 

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Es noteikti ieteiktu izlasīt Daces Judinas grāmatu “Septiņi vakari” un Annas Skaidrītes Gailītes grāmatu “Patrīcijas dienasgrāmata”.

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Es ieteiktu noskatīties Ināras Kolmanes filmu “Mātes piens” un Gunāra Cilinska un Vara Braslas filmu “Ezera sonāte”.

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Viss, kas notiek, notiek uz labu!