AS "Swedbank"

AS „Swedbank” darbības pirmsākumi ir meklējami 1820. gadā, kad Zviedrijā savu darbību sāka krājbankas. Kopš bankas pirmsākumiem cieša sadarbība ar klientiem un vietējo sabiedrību ir bijusi darbības pamatā. Bankas mērķis ir sekmēt sabalansētu un ilgtspējīgu finansiālo situāciju daudzām mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

AS „Swedbank” nodrošina visplašāko bankas pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem bankas vietējos tirgos – Baltijas valstīs un Zviedrijā. Pamatdarbības jomā tiek apkalpota lielākā daļu privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu. "Swedbank" ir izvēlējusies tradicionālu bankas darbības modeli, kur galvenā uzmanība ir pievērsta attiecībām ar klientiem un privātām konsultācijām.

„Swedbank” sadarbība ar LU un LU fondu aizsākās 2005. gadā ar mērķi veicināt izglītības attīstību Latvijā. Šo gadu laikā „Swedbank” ir atbalstījusi vairākus studentu pasākumus un aktivitātes, no kurām lielākā – „Open Mind” stipendiju konkurss 15 Latvijas augstskolām sadarbībā ar LU fondu. Stipendijas mērķis bija veicināt studējošo interesi un dziļāku izpratni par sabiedrībā aktuālu problēmjautājumu un nākotnes tendenču praktisku izpēti un risināšanu.


AS „Swedbank” valdes priekšsēdētājs un „Open Mind” stipendijas komisijas goda priekšsēdētājs Māris Avotiņš: „Lai sniegtu vēl līdz šim nebijuša apmēra viena uzņēmuma visaptverošu atbalstu augstākajai izglītībai Latvijā, „Swedbank” 2007.gadā nodibināja stipendiju programmu „Open Mind”, kas atbalsta 15 Latvijas augstskolas ar vairāk nekā 100 stipendijām 53 350 eiro apmērā. Tik apjomīga projekta īstenošana prasa daudz pūļu, kā arī atbildību, tāpēc vērsāmies pēc palīdzības pie LU fonda, kuram ir liela pieredze un laba reputācija stipendiju administrēšanā gan LU, gan arī citās augstskolās.”

Vairāk par Swedbank var uzzināt: www.swedbank.lv

Atbalsts
Sadarbība un atbalsts no "Swedbank" saņemts sākot ar 2005. gadu. Lielākie projekti – „Open Mind” pētniecības stipendijas 2007./2008. ak. gadā un 2008./2009. ak. gadā, kā arī ikgadējs atbalsts LU studentu svētkiem „Aristotelis”.

2011. gadā sadarbībā ar „Swedbank” sniegts atbalsts basketbola komandai "Latvijas Universitāte" 10 000 eiro apmērā, kā arī izveidotas un piešķirtas LU Basketbola stipendijas labākajiem LU basketbolistiem par kopējo summu 1 450 eiro. Tāpat investēts LU radio "Naba" darbībā 2 850 eiro apmērā, nodrošināta pasākuma "Zinātnes kafejnīca" norise par kopējo summu 1 450 eiro.

2012. gadā AS „Swedbank” atbalstīja basketbola komandu „Latvijas Universitāte”  8 850 eiro apmērā un LU „Radio Naba” 1 450 eiro apmērā.

2013. gadā sākumā AS „Swedbank” veicinot izglītības attīstību Latvijā, sniedza finansiālu atbalstu LU Basketbola klubam (7 100 eiro apmērā) un LU Biznesa inkubatoram (2 150 eiro apmērā), kā arī dalīšanos zināšanās, organizējot lekcijas, piedāvājot Latvijas Universitātes studentiem "Swedbank" AS ekspertus kā lektorus vai konsultantus.

2014. gadā AS "Swedbank" sniedz atbalstu LU Ekonomikas un vadības fakultātes Biznesa inkubatora attīstībai, sniedzot atbalstu 2 200 eiro apmērā, LU Ekonomikas un vadības fakultātes Biznesa inkubatora organizētās biznesa sacensības "Zibens bizness" 3 490 eiro apmērā un ikgadējo studējošo svētku "Aristotelis" norisei 1 400 eiro apmērā.

2015. gadā AS "Swedbank" atbalsta LU Biznesa inkubatora attīstību EUR 1 500 apmērā, LU Biznesa inkubatora rīkoto konkursu "Zibens bizness" 4 000 EUR apmērā, LU SP rīkoto pasākumu Pirmsaristotelis 2015.

2016. gadā turpina atbalstīt fondu, ziedojot 1 500 EUR Jauno studentu svētku „Aristotelis” norisei, kā arī atbalstot LU Biznesa inkubatora uzņemējdarbības sacensības "Zibens bizness" 5 500 EUR apmērā.

2017. gadā atbalsta pasākumu "Studenta kurpēs" 2 000 EUR apmērā un projektu "Biznesa inkubators" 2 500  EUR apmērā.

2018. gadā atbalsta projektu "LU Studentu biznesa inkubators" 1 800 EUR apmērā un pasākumu "Studenta kurpēs" 1 170 eiro apmērā.

2019. gadā atbalsta pasākumu Ekselences balva 2019, ziedojot 3 600 eiro.