LU Rakstu mājas un Akadēmiskā laukuma būvniecība

LU Rakstu mājā mājvietu radīs LU humanitāro un sociālo zinātņu jomu fakultātes un zinātniskie institūti.

Akadēmiskais laukums apvienos visas trīs jaunās LU ēkas – Dabas māju, Zinātņu māju un Rakstu māju. Uz akadēmisko laukumu vedīs lielās kāpnes ar aptuveni 50 pakāpieniem, kas būs zinību simbols.