LU Studentu biznesa inkubators

LU studentu Biznesa inkubators kopš 2012. gada ir nozīmīgs dalībnieks Eiropas augstskolu biznesa inkubatoru vidū, radot iespējas katram studentam kļūt par izcilu jaunuzņēmēju.

Vairāk: https://www.biznesainkubators.lu.lv/