RCHV Debašu un publiskās runas klubs

Rīgas Centra humanitārā vidusskolas (RCHV) īstenotā projekta mērķis:

  • attīstīt skolēnu publiskās runas prasmes angļu valodā;
  • veicināt kritiskās domāšanas attīstību, prasmes un iemaņas uzstāties publikas priekšā, argumentēt savu viedokli;
  • veidot jauniešus par pilsoniski aktīvām personībām.

Skolā tiks iedibināta un regulāri pilnveidota debašu kluba tradīcija. Tā darbībā iesaistīsies gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki, gan absolventi. Plānots Rīgas Centra humanitāro vidusskolu izveidot par Svešvalodu kompetenču centru.