Stipendija – atbalsta punkts studenta dzīvē

Stipendiju ieguvējus vieno mērķtiecība, centība, daudzpusība un degsme par savu nodarbošanos. Pateicoties Latvijas Universitātes mecenātu un atbalstītāju labvēlībai, stipendijas var iegūt kā bakalaura, tā maģistra un doktora studiju līmeņa talantīgākie studenti.