Linards Jaunzems

Studē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes bakalaura studiju programmā "Sporta skolotājs".

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Apņēmība pēc jaunām virsotnēm gan sportā, gan skolā man deva iespēju iegūt Latvijas Universitātes "Ceļamaizes" stipendiju.