Raivo Vilcāns

Studē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes bakalaura studiju programmas "Psiholoģija" 1. kursā.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Īsā atbilde - centība. Garā atbilde - manā skatījumā, manas īpašības un sasniegumus tiešā veidā nevar saistīt ar to, ka tas ir ļāvis man iegūt stipendiju. Mūsu īpašības un sasniegumi nav tik lielā mērā personīgs nopelns, kā labvēlīgi apstākļi. Manā skatījumā, manas īpašības un sasniegumi ir manu labvēlīgo vecāku, atbalstošo draugu, erudīto pedagogu un brīnišķīgas vides nopelns. Man ir bijusi iespēja augt ģimenē, man ir bijusi iespēja būt pasargātam no militārām šausmām, man ir bijusi iespēja saņemt kvalitatīvu izglītību un dzīvot demokrātiskā sabiedrībā, man ir bijis ļoti daudz iespēju, kas ir ļāvušas veidot manus sasniegumus un attīstīt savas īpašības. Es ticu, ka esmu darījis pavisam nedaudz un vienlaicīgi arī daudz - centies maksimāli šīs iespējas izmantot. Nebūtu iepriekšminēto faktoru, jebkādām īpašībām piemītot, es stipendiju nebūtu saņēmis.

Kāda ir Tava misija?

Mana misija lielā mērā izriet no iepriekšējā jautājuma atbildes. Tā ir ar savu ikdienas darbību veicināt sociālo vienlīdzību, taisnīgumu un attīstību. Personīgi esmu saticis daudzus cilvēkus, kuriem ir brīnišķīgas spējas un talanti, tomēr tie nespēj tos realizēt, izrietot no nevienlīdzīgās starta pozīcijas, dažādas pieejamības izglītībai, sociālajam nodrošinājumam. Īstenībā, tas mani sāpina visvairāk - neizlietots potenciāls.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Transformēt šaubas darbībā un pieteikties. To varētu arī attiecināt uz jebkuru tēmu - ikviena laba iespēja ir pamēģināšanas vērta. Tā arī ir centība - izmantot visu doto.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Džordžs Orvels - "Dzīvnieku ferma".

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Brīnišķais prāts (A Beautiful mind).

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Es nevarēšu sacīt konkrētu izteikuma autoru, tomēr, reiz ejot garām lielveikala žurnālu stendam, manīju virsrakstu, kas manā atmiņa ir saglabājies šādi: "Dzīvošana neatbilstoši savam potenciālam - tā ir zaimošana." Šie nejauši sastaptie vārdi nodarbina manu prātu visai ilgi, pieļauju - tas varētu būt mans moto.