Anna Oseņņikova

Jelgavas nov. pašvaldības stipendijas ieguvēja 2019./20. akad. gadā

Stipendija radīta 2012. gadā ar Jelgavas novada pašvaldības gādību, tā rūpējoties par spožāku novada jauniešu nākotni un augstākās izglītības iegūšanas iespējām, kā arī spēcinot piederību savam novadam un Latvijai.


Anna Oseņņikova studē Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes 2. līmeņa augstākās izglītības programmas “Ārstniecība” 1. kursā. Anna paralēli medicīnas studijām interesējas par dabu un mākslu. Sevi pilnveido un attīsta daudzpusīgās jomās, jo uzskata, ka dažādība ne tikai paplašina cilvēka redzesloku, bet arī sniedz pilnības sajūtu sevī un paver daudz vairāk iespēju nekā vienveidīgs dzīvesveids. Lai šo visu apvienotu, viņa sevi ir izaudzinājusi par atbildīgu cilvēku, kas disciplinēti sekos sastādītajai rutīnai un plānam, bet arī viegli un mierīgi attieksies pret situāciju, kad plāns kaut kādu iemeslu dēļ neizdodas. Lai kļūtu par profesionāli savā jomā un nezaudētu interesi tajā, ir svarīgi pirmlaicīgi neizdegt, tāpēc uzskata, ka atbildība un mierīga attikesme pret grūtībām ir viņas labākās īpāšības. 

Iepazīsti Annu!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Piemīt talants mācīties. Visnozīmīgākais sasniegums līdz šim ir 2. vieta Nacionālajā debašu turnīrā. Pieredze argumentācijas sagatavošanā un "izkāpšanā" no komforta zonas viennozīmīgi uzlaboja manu kritisko domāšanu un retorikas prasmes. 

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Līdz šim neesmu saskārusies ar nopietnu pētniecisko darbību, bet interese tajā ir. Vēlētos veikt pētījumus par psihomatiskajiem traucējumiem.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendija ir pamats un atbalsts manai šī brīža neatkarībai no ģimenes budžeta. Tā sniedz iespēju attīstīt sevi un savas intereses virzienā, kādā pati vēlos, neatkarīgi no citiem apstākļiem un netraucējot mācību gaitas. 

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Pats galvenais, ko vēlētos no savas dzīves, ir neko nenožēlot, sasniegt pilnības sajūtu sevī un būt par piemēru vienkāršam, bet gudram cilvēkam, kas spēj palīdzēt citiem gan tiešā, gan netiešā veidā. 

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Manuprāt, nav iemesla nemēģināt pieteikties stipendijai. Tā ir iespēja, kuras izmantošana var nedaudz atvieglot studenta ikdienu un pašsajūtu, kā arī, plašākā mērogā skatoties, uzlabot tā izglītības kvalitāti.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Ieteiktu izlasīt Juvala Noa Harari grāmatu “Sapiens. A Brief History of Humankind”. Tā noteikti paplašinās un mainīs jūsu priekšstatu par sabiedrību, cilvēci un jūsu pašu būtību. 

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Noskatieties Pītera Veira filmu “The Truman Show”.

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Kad tad, ja ne tagad!