Aija Gžibovska

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendijas ieguvēja 2019./20. akad. gadā

Stipendijas pirmsākumi meklējami 1942. gadā, kad mecenāte Minna Matilde Vilhelmīne Petkevičs (1860-1943) Latvijas Universitātei (LU) testamentāri novēlēja daļu sava nama K. Barona ielā, lai no peļņas tiktu veidots stipendiju fonds LU pamatstudiju 1. kursa studentiem, latviešiem, kuri, absolvējot vidusskolu, ir mācībās un ārpusskolas aktivitātēs centīgi un talantīgi, bet ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām vai tie nākuši no daudzbērnu ģimenes. M.M.V. Petkevičs paliks atmiņā kā sieviete, kura arī šodien mums atgādina par izglītības un rakstura stingrības būtisko lomu ikdienas dzīvē.


Aija Gžibovska studē LU Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" 1. kursā. Aija ir jauka meitene, kura dzīvi uztver pozitīvi. Viņu interesē folklora, dažādu žanru mūzika. Aiju raksturo labestība pret visu apkārtējo.

Iepazīsti Aiju!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Mans lielākais talants ir manas komunikācijas prasmes. Man ir daudz sasniegumu gan akadēmiskajā jomā, gan ārpusskolas aktivitātēs, tomēr mans lielākais sasniegums ir dalība Eiropas Brīvprātīgā darba projektā Polijā, kurā dalījos ar pieredzi par Latviju un tās kultūru ar poļu bērniem un jauniešiem.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Mana vidusskolas zinātniski pētnieciskā darba ietvaros pētīju Preiļu valsts iestāžu nodrošinājumu cilvēkiem, kuri pārvietojas riteņkrēslā.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendija nodrošina mana pirmā gada studiju apmaksu.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Mans dzīves virsmērķis ir palīdzēt citiem cilvēkiem, izmantojot savas zināšanas un pieredzi. Vēlos padarīt citu cilvēku ikdienu labāku.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Es ieteiktu citiem studentiem pieteikties Latvijas Universitātes fonda stipendijām, jo tā ir lieliska iespēja iepazīties ar talantīgiem jauniešiem.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Margareta Mičela "Vējiem līdzi", Rūdolfa Blaumaņa novele "Purva bridējs".

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

"Salna pavasarī".

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

TAGAD vai NEKAD.