Laura Kadile

Timermaņa stipendijas konkurētspējas pētījumiem sociālajās zinātnēs ieguvēja 2019./2020. akad. gadā

Stipendija radīta 2017. gadā pēc Austrālijas latvieša, mecenāta Eigita Dāvja Timermaņa iniciatīvas, lai Latvijas Universitātes (LU) doktoranti un doktora grāda pretendenti varētu veikt konkurētspējas pētījumu sociālo zinātņu jomā.


Laura Kadile studē LU Juridiskās fakultātes doktora studiju programmas “Tiesību zinātne” 1. kursā. Laura nu jau vairāk nekā trīs mēnešus var sevi saukt par juristi. Pēc pārbaudījumu izturēšanas studijām doktorantūrā, zinātne ir pārņēmusi viņas ikdienu 2019. gada otrajā pusgadā. Ārpus juristes darba ikdienas zvērinātu advokātu birojā, Laura brīvo laiku pavadu pie dabas, ārpus Rīgas putekļiem un trokšņiem. Nodarbojas ar jāšanas sportu, kā arī ir kaislīga ceļotāja. Laura dod priekšroku asām izjūtām un spontānām idejām.

Iepazīsti Lauru!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Lai arī cik grūti nebūtu pašam sevi vērtēt no malas, jāsaka, ka manas stiprās puses ir argumentācijas spējas un neviltota vēlme vienmēr būt attīstībā.

Līdz ar studiju uzsākšanu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, pilna laika studijas, jau sākot ar pirmo kursu, veiksmīgi apvienoju ar ofisa ikdienas darbu savā profesijā zvērinātu advokātu birojā. Tas ļāva man veiksmīgi pielietot Universitātē iegūtās teorētiskās zināšanas praksē, lai pēc 5 gadu ilgām studijām varētu turpināt kāpt jurista profesijas kāpnēs jau ar starta kapitālu.

Paralēli studijām Universitātē jau no studiju pirmajiem gadiem aktīvi piedalījos Universitātes ārpusstudiju organizētajās aktivitātēs, attiecīgi, tiesu procesa izspēlēs, žurnāla “Jurista Vārds” konkursā, kā arī Universitātes nodrošinātajās vasaras skolās – projektos Vācijā.

Tādēļ iepriekšējo gadu aktivitāte bakalaura un maģistra studiju programmu ietvaros neļāva man apstāties, lai šodien, pēc vairāku pārbaudījumu izturēšanas, varētu sevi saukt par jaunāko doktorantes studenti.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Mana interese par pētījuma izstrādi medicīnas tiesībās radās jau bakalaura studiju pirmajā kursā, kad darba vietā manās rokās nonāca mana pirmā tiesu lieta, kas ilgst līdz pat šim brīdim, attiecīgi 5 gadus. Šīs lietas ietvaros bija jānosaka, vai persona ir apzinājusies noslēgtā darījuma saturu un sekas, to parakstot 2 dienas pirms savas nāves ārstniecības iestādē, spēcīgu medikamentu ietekmē ar vēzi 4. stadijā.

Es vēlos veikt kompleksu pētījumu par tiem apziņas un gribas traucējumiem, kas var ietekmēt ikvienas personas lemtspējas, to noteikšanas metodes un testus, lai nodrošinātu lemtspējās ierobežotu personu (tostarp, pacientu) tiesisko aizsardzību un cilvēktiesību ievērošanu.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Mecenāta E.D. Timermaņa stipendija man dos iespēju likt pamatus kvalitatīva promocijas darba izstrādei, darbam piesaistot ne vien tiesību zinātņu speciālistus, bet arī profesionālus ārstus un šīs nozares speciālistus darījumspējas institūta tiesību doktrīnas pilnveidei Latvijas tiesību nozarē.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Nebeidzama attīstība ceļā uz jaunu durvju atvēršanu izaugsmei!  

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Man kā doktorantei iespējas pieteikties uz finansiālu atbalstu pētījumam, kam nepieciešams piesaistīt cilvēkresursus, bija limitētas.

Mūsu, doktorantu, ir maz, tādēļ ikvienam no mums ir iespēja pieteikt sevi un savu pētījuma ideju ar tādu pašu pārliecību un degsmi, kā to darījām, pārvarot iestājpārbaudījumus, lai mūs uzņemtu doktorantu kārtā.

Saturā kvalitatīvs pētījums praktiski nav iespējams bez finansējuma avota – gan nepieciešamo datu un statistikas ieguvei pētījuma ietvaros, gan iespējai piedalīties konferencēs un publicēties ārvalsts izdotajos tiesību zinātnes izdevumos, tādēļ aicinu ikvienu esošo vai topošo doktorantu izmantot iespēju un aktīvajā septembra mēneša steigā atrast laiku, lai iesniegtu visus nepieciešamos dokumentus sitpendijas pieteikumam!

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Ārpus juridiskās literatūras ikdienā, brīvajā laikā lielākoties lasu citu nozaru literatūru. Joprojām spilgtā atmiņā man ir kāds ekonomikas nozares diždarbs – Džona Pērkinsa “Ekonomiskā slepkavas grēksūdze”.

Savukārt brīvam brīdim un iedvesmas malciņam es rekomendēju Dzintras Kalniņas “Tasi viegluma”.

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Iesaistoties sarunās ar vienaudžiem, nonācu reiz pie secinājuma, ka milzīgajā kinofilmu jūklī lielākoties skatāmies filmas angļu mēlē, tādēļ bieži vien paši savu kinofilmu bagātību viens otrs mans vienaudzis nemaz nezin. Kur nu vēl mūsu pašu kinofilmās apslēpto dzīves mācību un jokus, ko, iespējams, sapratīsim tikai mēs – latvieši! Tā ir neviena cita kā J. Streiča filma “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Tā patiesi nav tikai filma – tā ir jau manas ģimenes ikgada tradīcija!

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Visizglītotākais ir tas cilvēks, kas vairāk par visiem izprot dzīvi un tos apstākļus, kuros viņš dzīvo. /Hanss Kellers/