Renata Mukāne

Andreja Jurgena piemiņas stipendijas ieguvēja 2020./2021. akad. gadā.

Iepazīsti Renatu!

1.Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Mans lielākais talants ir laika plānošana, jo ikdienā izdodas iekļaut gan mācības universitātē, gan darbu aptiekā, gan dalību dažādās aktivitātēs, kas notiek ārpus universitātes. Uzskatu, ka mans nozīmīgākais sasniegums līdz šim ir maģistra grāda ieguve, izcili aizstāvēts maģistra darbs, pie tam vienlaicīgi mācoties divās pilna laika studiju programmās.

2.Kādas ir Tavas pētnieciskas intereses?

Maģistra darbā pētīju dažādu ārstniecības augu drogu kvalitāti ar konfokālo lāzerskenējošo mikroskopu. Balstoties uz izmaiņām šūnu struktūrā varēja secināt kādi augi ir derīgi lietošanai uzturā un kādus augus lietot nevajadzētu. Farmācijā bakalaura darbā vairāk vēlos pievērst uzmanību un pētīt dažādu augu drogu bioloģiski aktīvo vielu daudzumus, ko varētu pārbaudīt laboratorijā, izmantojot hromatogrāfijas metodi.

3.Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Nepārtraukti pilnveidoties, kļūt par savas nozares zinošu speciālisti un ar savām zināšanām un prasmēm būt noderīgai sabiedrībai.

4.Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Piesakoties stipendijai Tu neko nezaudē, gluži otrādi, tā ir lieliska iespēja pārbaudīt savas spējas, novērtēt sevi un savus sasniegumus. Tā ir lieliska iespēja iegūt  finansiālo atbalstu, kas paver plašākas akadēmiskās perspektīvas. 

5.Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Es ieteiktu izlasīt grāmatu “Noziegums un sods” (F. Dostojevskis).

6.Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Noteikti ir vērts noskatīties komēdijdrāmas romantisko 1994. gada filmu “Forrest Gump”.

7.Kāds ir Tavas dzīves sauklis?

Ja kaut kas nenotiek tā kā vajag, ir tikai divi varianti: vai nu tiek pārbaudīta tava pacietība, vai arī jādodas pa citu ceļu (Paulu Koelju).