Gunda Oja

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendijas ieguvēja 2020./21. akad. gadā

Stipendijas pirmsākumi meklējami 1942. gadā, kad mecenāte Minna Matilde Vilhelmīne Petkevičs (1860-1943) Latvijas Universitātei (LU) testamentāri novēlēja daļu sava nama K. Barona ielā, lai no peļņas tiktu veidots stipendiju fonds latviešu izcelsmes LU pamatstudiju 1. kursa studentiem, mācībās un ārpusskolas aktivitātēs centīgiem un talantīgiem vidusskolu beidzējiem, kuri ir nākuši no daudzbērnu ģimenes vai tiem ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām. M.M.V. Petkevičs paliks atmiņā kā sieviete, kura arī šodien mums atgādina par izglītības un rakstura stingrības būtisko lomu ikdienas dzīvē.


Gunda Oja studē LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmas "Komunikācijas zinātne" 1. kursā. Gunda ir aizrautīga un ziņkārīga studente, kuras zinātkāre mudina darīt un iesaistīties, mācīties un pilnveidoties, cik vien laiks atļauj. Ikdienā daudz lasa, strādā notāru birojā, apmeklē deju nodarbības un teātra izrādes, spēlē klavieres u.c. Gunda tiecas pēc izcilības it visā, ko dara.

Iepazīsti Gundu!

  • Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Izteikta analītiskā domāšana un spēja ātri izprast un iegaumēt lielu informācijas apjomu. Kā nozīmīgākos sasniegumus varu minēt ģimnāzijas absolvēsānu ar augstāko vidējo vērtējumu starp visiem absolventiem - 9,5 balles, 2. vietu Starptautiskajā skolēnu zinātniskajā matemātikas olimpiādē Lietuvā (HSPSMO), 2. vietu Ekonomikas valsts 19. olimpiādes 2. posmā, 3. vietu Latviešu valodas un literatūras valsts 45. olimpiādes 2. posmā, uzvaru radiospēlē "Faktu mednieki", kā arī iekļūšanu Latvijas Skolēnu mācību uzņēmumu finālā. 

  • Kādas ir tavas pētnieciskās intereses? 

Vidusskolā rakstīju zinātniski pētniecisko darbu ar nosaukumu "Loki galīgās, projektīvās plaknēs" matemātikas sekcijā. Matemātika vienmēr ir bijusi tuva, taču interesē arī psiholoģija, literatūra un biznesa vadība.  

  • Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšana ir kā apliecinājums tam, ka cītīgam darbam ir nozīme un ka tas tiek novērtēts un pamanīts.    

  • Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Rakstīt un dalīties ar uzrakstīto, apkopot, informēt un viest skaidrību. 

  • Kāpēc tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Pieteikties stipendijai ir relatīvi viegli - pieteikuma sagatavošana noteikti neaizņems tik daudz laika, cik būtu nepieciešams patērēt, lai nopelnītu naudu (stipendijas apmērā), strādājot algotu darbu.  Ir jāmēģina, jo mēģināts nav zaudēts!

  • Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

George Orwell "1984" un Harper Lee "To Kill a Mockingbird".

  • Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

"Whiplash" (2014) un "The Intouchables" (2011).

  • Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Dzīve ir spēle - spēlē to, cik labi vien spēj, un vēl labāk.