Elmārs Leja

Studiju programma: RTU, Transporta un mašīnzinību fakultāte, „Siltumenerģētika un siltumtehnika”.

Hobiji: Skvošs, ceļošana, teātris.

Sevi raksturo: Aktīvs un pozitīvi domājošs jaunietis, kurš mērķa vārdā  gatavs smagi strādāt un  pat ziedot atlikušo brīvo laiku, lai vēlāk plūktu sava darba augļus. Cenšos neapstāties pie sasniegtā, bet vienmēr izvirzīt jaunus mērķus.

Kristapa Morberga RTU stipendiāts Elmārs Leja par sevi stāsta:

Absolvējot vidusskolu, bija visnotaļ grūti izvēlēties studiju virzienu, jo padevās praktiski visi priekšmeti, taču beigās izvēle krita par labu inženierzinātnēm. Protams, savu lomu izvēlē spēlēja arī tas, ka uz skolu atbrauca RTU SESI katedras vadītājs prezentēt studiju programmu „Siltumenerģētika un siltumtehnika”.

Neatsveramu atbalstu bakalaura studiju laikā sniedza  katru semestri iegūtā ikmēneša stipendija, Transporta un mašīnzinību fakultātes Doma stipendija, AS „Latvijas valsts meži” stipendija un  arī Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendija, bet maģistra studijās – ESF Mērķstipendija maģistratūras studentiem par mācību sasniegumiem.

Stipendijas sniedza iespēju ne tikai nestrādāt, bet arī investēt tās savā izglītībā – apmeklējot papildus kursus, iegādājoties papildus literatūru, kā arī nodarboties ar paukošanu u.tml. Pie tam  tas pavēra iespēju darboties nevalstiskajās organizācijās, piemēram, Eiropas Studentu Foruma Rīgas organizācijā (AEGEE-Riga) un AIESEC-Riga. Laika posmā no 2011.-2012. gadam ieņēmu AEGEE-Riga prezidenta amatu. Paralēli darbam nevalstiskajās organizācijās bakalaura pēdējā kursā sāku strādāt savā specialitātē un turpinu to darīt arī šobrīd.

Pēc maģistra grāda iegūšanas esmu aizrāvies ar pieredzes gūšanu dažāda izmēra projektos un karjeras veidošanu. Intensīvi apsveru iespējas turpināt studijas. Tiesa gan pašlaik domas nav par doktorantūru, bet gan par citas specialitātes apgūšanu, īsāk sakot - paplašināt redzes loku.