Mārtiņš Briedis

Studē: LU Bioloģijas fakultāte.
Hobiji: Nacionālās hokeja līgas spēļu vērošana, teniss, fotografēšana, futbols.
Raksturo: Esmu dabas cilvēks - pat tad, kad atrodos pilsētās vai esmu moderno tehnoloģiju ieskauts, domas vienmēr ir kādā pļavā, mežā vai purvā.
Moto: Nebaidīties svešā un nepieradinātā, jo tas, ko vēl nepazīsti, ir tas interesantākais!

Mārtiņš Briedis par sevi stāsta:

„Ornitoloģijas mani aizrāva jau no mazotnes, atšķirībā no lielākā vairuma vienaudžu jau pamatskolā biju izlēmis, kas gribu būt. Ceļš zinātnē sākās vidusskolā ar veiksmīgi uzrakstīto zinātniski pētniecisko darbu, kurš tika izvirzīts Latvijas pārstāvēšanai 20. Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursā (The 20th European Union contest for young scientists).

Studējot LU Bioloģijas fakultātē, turpinu vēl vidusskolā aizsākto tēmu par zvirbuļveidīgo putnu migrāciju un tās likumsakarībām, izstrādājot bakalaura darbu LU Bioloģijas institūta Papes Ornitoloģisko pētījumu stacijā. Domāju, ka esmu izvēlēts par dižmecenāta Kristapa Morberga stipendijas ieguvēju savas mērķtiecības dēļ. Nav daudz tādu studentu, kuri sen jau zina, ko grib dzīvē sasniegt, un kurš bērnības sapni pārvērš savā veiksmes stāstā ar neatlaidīgu darbu.

Šī stipendija man nozīmē ne tikai materiālo atbalstu manām studijām un pētniecībai, bet arī atbildību par uzticēto godu, nesot dižmecenāta K.Morberga vārdu. Iepriekšējos gados tieši šo stipendiju ieguvuši studenti, kurus ņemu sev par paraugu.”

2011. gadā Mārtiņš aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Ezeru Acrocephalus scirpaceus un ceru ķauķa A. schoenobaenus rudens migrācija Papē 1986.-1990. un 2007.-2010. gadā" un 2013. gadā maģistra darbu par tēmu "Grīšļu ķauķa Acrocephalus paludicola gredzenošana Eiropā: vai vēsturiski gredzenošanas dati sniedz informāciju par populācijas dinamiku?".