Anita Sinkēviča

Studē: RTU Būvniecības fakultātes Siltuma, Gāzes un ūdens tehnoloģijas profesionālā bakalaura programma.
Hobiji: Skriešana, peldēšana, braukšana ar sniega dēli, interjeru un maketu veidošana, jaunu valodu apgūšana.
Raksturo: Mērķtiecīga, droša, atbildīga, punktuāla, zinātkāra, izpalīdzīga, ar labu humora izjūtu.
Moto: Tvert dzīvi viegli un meklēt netradicionālus risinājumus tradicionālām situācijām!

Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendijas ieguvēja Anita Sinkēviča par sevi stāsta:

„Jau mācoties pamatskolā, piedalījos dažāda veida sabiedriskajās aktivitātēs – ar komandu guvām uzvaras gan basketbolā, gan volejbolā, piedalījos matemātikas olimpiādēs un organizēju klases aktivitātes. Cīņas spars, izturība, vēlme nepadoties un rast risinājumu veidojusies un nostiprinājusies tieši šinī laikā un vēlāk dzīvē daudzreiz noderējusi.

Mainot skolas, pirmajos gados aktivitātes neizpalika, taču vēlāk paralēli mācībām koledžā divus gadus strādāju arī par arhitekta palīgu. Šajā laikā daudz iemācījos no profesijas praktiskās puses, sevī ļoti attīstīju pozitīvas īpašības – laika un darba organizēšanu, atbildību, pilnveidoju saskarsmes spējas un komunikāciju ar kolēģiem, klientiem, kā arī biju informēta par notikumiem būvniecības jomā. Tieši strādājot ar kolēģiem-inženieriem, sapratu: tieši tas ir tas, ko vēlos darīt es.

Stājoties RTU, dokumentus iesniedzu tikai vienā studiju programmā, jo savu izvēli jau biju izdarījusi. Jau no paša sākuma līdzdarbojos aktivitāšu organizēšanā un mācību darba nodrošināšanā universitātē. Tā kā profesionālajiem bakalauriem studiju programma ir pieci studiju gadi, tad šo laiku pavadu lietderīgi un izmantoju apmaiņas programmas ERASMUS piedāvātās iespējas kādu laiku studēt ārzemju augstskolā. Mana izvēle bija par labu Zviedrijas Karaliskajam tehnoloģiju institūtam Stokholmā, kur pavadīju lielisku semestri, iemācījos vērtīgas lietas profesionālajā jomā, iepazinu daudz jaunu un interesantu cilvēku, dibināju noderīgus kontaktus, apguvu vairākas valodas, kā arī baudīju skandināvu kultūru.

Šā akadēmiskā gada plāns ir nopietns un prasīs gan laiku, gan līdzekļus – stažēties studiju prakses laikā kādā no ārzemju augstskolām vai uzņēmumiem. Lai realizētu šo plānu, Kristapa Morberga stipendija būs ļoti noderīgs finansiāls atbalsts. Patiesībā, būt par stipendiātu, pirmkārt, ir morāls gandarījums – par to, ka esi pamanīts un tiec novērtēts! Tas stimulē attīstīties un neapstāties!”