Evija Rolava

Studijas: RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes ķīmijas bakalaura programma.
Hobiji: Fotografēšana, dziedāšana, rokdarbi.
Raksturo: Cilvēks ar optimista skatu uz dzīvi!
Moto: All life is an experiment. The more experiments you make the better. (Ralph Waldo Emerson)

Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendijas ieguvēja Evija Rolava par sevi stāsta:

„Kā sena pasaules gudrība saka – jo vairāk cilvēks rosās un dara, jo vairāk spēj paveikt. Ar šādu atziņu esmu nonākusi līdz RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 4.kursam. Šobrīd, velkot paralēles ar bērnības rotaļām, atklāju – jau tad esmu likusi pamatus ķīmijas profesijai, pati vēl to neapzinādamās. Sākot ar 2010.gadu, man ir iespēja strādāt īstā organiskās ķīmijas laboratorijā. Gada laikā esmu veiksmīgi piedalījusies trīs starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kā arī pati līdzdarbojos RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences organizēšanā un vadīšanā.

Sākuma studijas gadus aktīvi iesaistījos RTU Studentu parlamenta Kultūras nodaļā, kur nodarbojās ar dažādu kultūras un izklaides pasākumu rīkošanu gan augstskolas iekšienē, gan ārpus tās. Uzskatu, ka tas ir laiks, kad students apgūst un nostiprina savas komunikācijas spējas ar sadarbības partneriem, pilnveido prasmi strādāt komandā un mērķtiecīgi realizē pat vistrakākās idejas. Jau piekto gadu pēc kārtas savu personīgo izaugsmi izkopju, dziedot vokālajā grupā „SolaRe”. Vairākkārtīgā piedalīšanās Dziesmu svētkos ir kā salda medus maize.

Ar Kristapa Morberga stipendijas piešķiršanu atkārtoti pārliecinos – pozitīvas lietas notiek tad, kad to vismazāk gaidi. Man ir liels prieks un gods būt vienai no K. Morberga stipendiātiem, vienai no studentiem, kuras studiju darbs, ieguldījums zinātnē un aktīva līdzdarbošanās sabiedriskajā dzīvē tiek novērtēts. Paldies par atbalstu un stimulu turpināt savu attīstību arī turpmāk!”