Zvērinātu advokātu biroja ''Sorainen'' stipendija

Stipendijas ieguvēji 2014./2015. akad. gadā: