Ļevs Rusilo

Studē LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, profesionālā bakalaura programmā “Skolotājs”

Kādasīpašības un sasniegumu, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU Fonda stipendiju?

Radošums, enerģija, pašizaugsme

Kāda ir Tava misija?

Apgaismot

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU Fonda stipendijai šogad?

Noticēt sev!

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Gombrihs E.H. “Mākslas vēsture”

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Žaks Tatī "PlayTime" (1967)

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Domāt. Darīt. Radīt.