Mārtiņš Lisovs

Studē Rīgas Tehniskajā universitātē Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, studiju programmā "Aviācijas transports".

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Noteikti tā ir mērķtiecība un neatlaidība ceļā uz rezultātu, kā arī pārliecība par savām spējām un daudzpusība.

Kāda ir Tava misija?

Ticu, ka cilvēka prāts un radošums ir atslēga, lai pasauli darītu labāku. Mana misija – atrast šo atslēgu.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Nebaidīties riskēt un ticēt saviem spēkiem. Risks bieži vien attaisnojas.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Ronda Bērna „Spēks”.

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

„Rush”.

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Neapstāties pie sasniegtajiem mērķiem, bet gan vienmēr tiekties vēl augstāk, uz labāko, ko spēju.