Anna Skrastiņa

Studē Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes profesionālajā bakalaura studiju programmā “Dabaszinātņu un IT skolotājs”.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Uzcītība un čaklums mācībās divpadsmit gadu garumā, kas vainagojās gan ar panākumiem olimpiādēs, gan teicamām sekmēm, gan pakāpi ZPD konferencē, drosme piedalīties un optimisms.

Kāda ir Tava misija?

Kļūt par skolotāju, kura pratīs bioloģiju un ķīmiju izskaidrot visiem, visur un vienmēr.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Aizdzīt bailes par zaudējumu uz vistālāko prāta stūri un nemeklēt aizbildinājumus, kāpēc tas nav tā vērts. Stipendija ir centības vērta!  Un jāatceras, ka spēcīgāka ir nožēla par neizdarīto, nevis izdarīto.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Mihaels Ende “Momo”;

Latviešu fantāzijas un fantastikas raksti “Purpura karaļa galmā”;

Marks Tvens “Princis un ubaga zēns”.

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Before I fall (2017);

Sapņu komanda 1935 (2012);

Geišas atmiņas (2005).

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Pašās beigās mēs nožēlosim neizmantotās iespējas.