Jolanta Noskova

Studē Latvijas Universitātē, Medicīnas fakultātē, profesionālajā studiju programmā "Māszinības".

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Esmu atklāta un patiesa. Vēlos turpināt mācības, lai iegūtu maģistra grādu un varētu pilnveidoties tālāk. Vēlos dalīties ar savām profesionālām zināšanām un iemaņām.

Kāda ir Tava misija?

Palīdzēt cilvēkiem, nepieciešams iedrošināt pacientu, lai viņš varētu vienmēr būt drošs par to, ka varēs lūgt palīdzību un padomu no māsas. Medicīnas māsas galvenais darbības mērķis ir palīdzēt pacientam atgūt, atjaunot vai uzturēt sistēmas stabilitāti. Medicīnas māsas profesijas pamatos ir cilvēkmīlestība, līdzjūtība, vēlēšanās palīdzēt līdzcilvēkiem.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Beigt šaubīties par sevi un mēģināt. Tas ir to vērts.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Ēriks Marija Remarks "Trīs draugi".

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

"Limuzīns Jāņu nakts krāsā".

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Dzīve ir izaicinājums - pieņem to, Dzīve ir spēle - piedalies tajā, Dzīve ir sapnis - īsteno to, Dzīve ir mīlestība - dalies tajā. / Satja Sai Baba /