SIA "Mikrotīkls" stipendija doktorantiem eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā

Stipendiju ieguvēji 2017.2018. akad. gadā: