Stipendija topošajiem fizikas skolotājiem

Stipendijas paredzētas studentiem, kuri izvēlas apgūt ar fizikas izglītību un pedagoģiju saistītus kursus. Stipendijas mērķis ir radīt interesi par fizikas mācīšanu un iegūt pēc iespējas vairāk fizikas programmas absolventus, kas drīkst mācīt fiziku skolās.

Stipendija paredzēta: LU FMOF 3. kursa Fizikas bakalaura studiju programmas studentiem, kas konkursa kārtībā: 

  • 5. (rudens) semestrī obligātās daļas kursu Akadēmiskā prakse II (2KP) veic skolā un ierobežotās izvēles daļā ņem kursu Fizikas mācību metodika I (6KP).
  • pēc sekmīga 5. sem, 6. (pavasara) semestra var turpināt saņemt stipendiju, ja ierobežotās izvēles daļā ņem kursu Fizikas mācību metodika II (6KP) un izvēles daļā ņem pedagoģijas kursu (2KP).

Stipendiju skaits: līdz 10

Stipendijas apjoms: 7000 EUR akad.g.

Stipendijas komisija: Komisijas priekšēdētājs, LU Fizikas bakalaura programmas direktors Ģirts Barinovs, Fizikas izglītības pētniecības katedras vadītāja Inese Dudareva, LU docents Jānis Cīmus, Vadošā pētniece Jeļena Kosmača, Mecenāta pārstāvis Arnis Riekstiņš, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.