Gustavs Zemgals vislabāk pazīstams kā cilvēks, kurš 1918. gada 18. novembrī pasludināja demokrātiskās Latvijas dibināšanu un kā neatkarīgās Republikas otrais prezidents. Tomēr viņa profesionālā un sabiedriskā darbība un pienesums demokrātiskās Latvijas veidošanā bija ļoti daudzveidīgs. Lai paplašinātu zināšanas par Gustavu Zemgalu un viņa laikabiedru laikmeta vēsturi, Ilze Ūdre Bleka (Black) Gustava Zemgala 150. jubilejas gadā ziedo stipendiju sava vectēva piemiņai.


Stipendija paredzēta: vienam LU VFF bakalaura vai maģistra studiju līmeņa studentam, kas pēta Valsts Prezidenta Gustava Zemgala darbības apstākļus, viņa darbības laikmeta vēsturi.

Stipendiju skaits: 1

Stipendijas apjoms: 3 000 EUR


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa;
  • divas rekomendācijas vēstules – no akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja (no citām institūcijām)
  • CV jeb dzīves apskats (Europass formā);
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?" un eseja par "Kurš no starpkaru perioda Latvijas un reģiona vēstures notikumiem iedvesmo mani visvairāk?"; (abas esejas ir jāapvieno vienā dokumentā!)
  • īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes izglītības iegūšanas laikā.

Padomi izcilai esejai!


Komisijas locekļi: LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, "Friends Of the University of Latvija" valdes loceklis Mārtiņš Andersons (komisijas priekšsēdētājs) un LU Vēstures, filozofijas fakultātes profesors Ēriks Jēkabsons.


Stipendiāti:

2022./2023. akad. gadā - Samanta Fiļimonova.

2021./2022. akad. gadā - Trīne Žagare.