Alfrēda M. Zoltnera izcilības stipendija matemātikā

Amerikas latviešu uzņēmējs un profesors Andris Zoltners ir noziedojis 120 000,- ASV dolāru, lai atbalstītu matemātikas nozares attīstību Latvijas Universitātē, iedibinot “Alfreds M. Zoltners Scholars” programmu. Alfrēds bija Andra tēvs un viņa piemiņu nesīs jaunā stipendiātu programma, kuras mērķis ir atbalstīt izcilus matemātiķus, lai tie varētu veidot augstākā līmeņa pētniecisko darbu Latvijas Universitātē.  

Raksturojot savu stipendiju prof. Andris Zoltners saka: “Es esmu ieinteresēts atbalstīt, tāpēc ka mani vecāki mīlēja Latviju, un es esmu ieinteresēts palīdzēt jauniem profesoriem attīstīties. Latvija nevar augt bez izglītības.” 


Stipendija paredzēta: LU pētniekiem, vadošajiem pētniekiem, docentiem, asociētiem profesoriem, profesoriem fundamentālā vai lietišķā matemātikā. Pieteikšanās brīdī pretendentam jābūt ne vairāk kā 10 gadu kopš doktora grāda iegūšanas.

Stipendiju skaits: 1-3

Stipendijas apjoms: 24 000 USD vienā akadēmiskajā gadā

Stipendijas komisija: LU DF pētnieks, profesors, komisijas priekšsēdētājs Jurģis Šķilters, LU FMOF profesors Mārcis Auziņš, LU FMOF profesors Andris Ambainis, "Friends of the University of Latvia" valdes loceklis Roberts Blumbergs, LU fonda izpilddirektore, komisijas sekretāre Laila Kundziņa

Pretendentam jābūt gatavam:

  • Pētījuma atskaites – vienu reizi pusgadā iesniegt detalizētu zinātnisko sasniegumu atskaiti (tai skaitā, iesniegtas publikācijas augstas raudzes žurnālos u. tml.);
  • Publiski pasākumi - obligāta brīvprātīgā iesaistīšanās studiju kursu realizācijā (vismaz 3 - 4 stundas mēnesī), bet akceptējams arī lekcijas doktorantūras skolās;
  • Zinātnes komunikācijas pasākumi - vismaz viena aktivitāte ceturksnī, iekļaujot populārzinātniskus rakstus, radio un TV intervijas u.c. publicitāti.

Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • CV;
  • Reprezentatīvās publikācijas (pdf kopijas);
  • Pieteikuma anketa;
  • Pētījuma pieteikums (līdz 5 lpp.);
  • 2 rekomendācijas.

Stipendiāti:

2021./2022. akad. gadā pirmo stipendiju saņem Sergejs Smirnovs. 

2022./2023. akad. gadā - Māra Delesa - Vēliņa.

2023./2024. akad. gadā - Maksims Marinaki.