In 1999 – Sorosa fonds-Latvija.
In 2001 – Sorosa fonds-Latvija.
In 2003 – "Alcon Pharmaceuticals Ltd" pārstāvniecība Latvijā.
In 2004 – SIA "Rīgas laku un krāsu rūpnīca".
In 2005 – Arvīds Kalns, Čikāgas latviešu biedrība, Lielbritānijas padome Latvijā.
In 2006 – Sietlas latviešu studentu kopa, Ruta Brunind Grand.
In 2007 – SIA "Metrika", SIA "Komerccentrs DATI grupa".
In 2008 – Jānis Stonis, Pāvels Fricbergs, SIA "Metaleks".


In 2009

Mančesteras latviešu ev. lut. draudze, Salas Sv. Jāņa draudze, SIA "Fazer Amica", Džineta Dimante, Ingus Bērziņš, Mārcis Auziņš, Džineta Dimante, Una Riekstiņa, Ivars Lācis, Juris Pūce, Rūta Dripe, Jānis Dzenis, Vitolds Grabovskis, Pāvels Fricbergs, Ojārs Judrups, Andris Kangro, Indriķis Muižnieks, Ieva Račko, Lolita Inta Spruģe, Jānis Stonis, Gvido Straube, Jurgen Kohler, SIA "Komerccentrs DATI grupa".


In 2010

Džineta Dimante, Aleksandrs Vališevskis, Normunds Blumbergs, Ingus Bērziņš, Pāvels Fricbergs, Ivars Lācis, Una Riekstiņa, Sergejs Ņesterovs, Juris Pūce, SIA "CIK-OPT", Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, SIA "Lattelecom", SIA "Cemex".


In 2011

Džineta Dimante, Herta Lejiņa, Lilita Gretton, Austrumu draudze, Helēna Rūtītis, Herta un Ēvalds Lejiņi, Guna Mundheims, Ingus Bērziņš, Indulis Krauze, Pāvels Fricbergs, Ivars Lācis, Juris Pūce, Anita un Ivars Gaides, Gunārs Blumbahs, Rīgas Doma pārvalde, Sandra Lielbārde, Sergejs Trofimovs, Mārtiņš Šimis.


In 2012

Aleksandrs Potaičuks, Ilga Kokorīte, Jānis Kurlovičs, Diāna Ondža, Sandra Lielbārde, Sergejs Trofimovs, Mārtiņš Šimis, Edīte Āpše, Ivars Lācis, Jānis Stonis, Mārcis Auziņš, Una Riekstiņa, Pāvels Fricbergs, Indriķis Muižnieks, Andris Kangro, Aigars Skrupskis, Ivars Puksts, Valdis Balcers, Jevgēnijs Vihrovs, Evita Berķe, Artis Straupenieks, Līga Dzenīte, Dāvids Alksnis, Līga Saulīte, Juris Ķibilds, Jānis Cepurītis, Normunds Ūdris, Jānis Broņka, Linda Reneslāce, Lelde Titava, Guntars Rēboks,  Normunds Celmiņš, Zane Rutkovska, Stella Tarvida, Daina Kosīte, Audris Ločmelis, Justīne Savitska, Aleksandra Ļaučuka, Dana Kalniņa-Zaķe, Elizabete Folkmane, Mārtiņš Balodis, Mārcis Rublāns, Elizabete Vārava, Maksims Ivanovs, Rudīte Losāne, Krišjānis Bušs, Ita Romanauska, Elīna Šverna, Artis Ozoliņš, Māra Antenišķe, Sergejs Mihailovs, Eduards Baķis, Sergejs Ivanovs, Oskars Smoļaks.


In 2013

Jelgavas Sv.Vienības draudze, Una Riekstiņa, Ivars Puksts, Normunds Celmiņš, Guntars Rēboks, Krišjānis Bulle, Lelde Titava, Līga Dzenīte, Jānis Cepurītis, Andris Gross, Normunds Ūdris, Rudīte Losāne, Dāvids Alksnis, Oskars Smoļaks, Dana Kalniņa Zaķe, Ingus Bērziņš, Jānis Kurlovičs, Artis Ozoliņš, Arnita Čoiča, Uldis Kariņš, Māra Karina Celmiņa, anonīmie ziedotāji atvērtajā literārajā vakarā "Ērģeles lai mūžam skan" 3.oktobrī, Jānis Zvejnieks, Inese Auziņa-Smita, Rūta Astra Jēkabsone, Biruta Bankina, Antons Ruža, Oļģerts Nikodemus, Vita Ozoliņa, Dace Silārāja, Dagnija Cēdere, Oskars Līkops, Inta Ruple, Rudīte Kalniņa, Larisa Reine, Mārtiņš Eglītis, Ruta Grēviņa, Jānis Krievs, Endija Maraka, Andris Lazdiņš, Baiba Paije, Ilze Rūmniece, Maira Dandzberga, Indriķis Muižnieks, Elīna Šmite, Elīna Usāre, Pēteris Boļšaitis, Ileane Elza Boļšaite, Kaspars Čikste, Arta Šmite, Rodžers Miķelsons, anonīmie ziedotāji labdarības koncertā "Ērģeles lai mūžam skan" 14.novembrī.
Sandis Bērtatis un Jānis Līkops – atbalsts prof. Kārļa Dišlera XV tiesas procesa izspēlei.


In 2014

Guna Mundheim, Andris Razāns, Tālis Sēja, Uldis J. Bērziņš, Inta Brūna, Jānis Priede, Džineta Dimante, Laimdota Straujuma,  Andris Ozols, Jānis Zvejnieks, Ģirts Rungainis, Vilnis Rantiņš, Signe Knipše, Vita Liberte, Matīss Dāvis Kukainis, Rūdolfs Brēmanis, Uģis Bambe, Ilgvars Kļava, Marina Kats, Robert Parlanti, Debra Parlanti, Eric J.Gardner, Marya Semen, Mr.&Mrs. Matthew Konchel, Bryan M. Hanratty, Stanislav Shnayder, Irina Kurbanova, Nelson Levin, Mr.&Mrs. Peter Bushmann, Ieva Gudreniece, Normunds Ventnieks, Laila Linuža, Linda Ribakova, Baiba Jonāne, Rita Mozais, Anna Akmene, Madara Apsalone, Elizabete Vārava, Dana Behmane, Inga Jēkabsone, Diāna Ondža, Juris Baldunčiks, Dina Afanasjeva, Ilze Ambrasa, Ērika Verze, Arvils Zeltiņš, Alise Papina, Santa Sproģe-Rimša, Sintija Šauriņa, Vladislavs Tarasenkovs, Evija Gailuma, Katsiaryna Kazachonak, Rūdolfs Rozītis, Līga Kozlova, Elīna Auzāne, Guna Eņģele, Ieva Geislere, Sabīne Šturme, Artūrs Kokorēvičs, Staņislavs Šeiko, Emīls Veide, Liena Ivanova, Mikus Žagata, Māra Stabulniece, Ilze Jermacāne, Nika Aleksejeva, Natālija Kozmina, Digne Ūdre, Toms Ķikuts, Eva Ikstena-Strapcāne, Kaspars Vīgulis, Guntars Kitenbergs, Didzis Kļaviņš, Kristīne Vībane, Arta Zvirgzda, Darja Isajeva, Gunta Vēvere, Iveta Skrastiņa, Sanita Baranova, Rita Treija, Anda Ādamsone-Fiskoviča, Dace Šostaka, Jānis Pudulis, Normunds Blumbergs, Aivars Vembris, Liene Augustāne, Inese Runce, Gunta Nešpore, Laura Uzule, Ingus Pērkons, Gatis Ošs, Krišjānis Bušs, Anete Romanauska, Unda Avota, Inta Nasira, Kintija Auziņa, Anita Abarenkova, Zanda Muceniece, Kristīne Kitija Vagele, Mārtiņš Mintaurs, Mārtiņš Balodis, Marta Laizāne, Velta Korkliša, Ilga Kokorīte, Nelda Lencberga, Inna Gīle, Ervīns Reinverts, Inna Romānova, Inese Bērziņa, Oskars Purmalis, Gunta Rubene, Dace Klincāre, Anna Jana Bernšteine, Inese Jahundoviča, Lilita Gretton, Svetlana Brencsēna, Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Paula Zvirbule, Rūdolfs Brūzis, Agne Meļķe, Zane Dzirkale, Dainis Pudelis, Artūrs Pizičs, Mārtiņš Laizāns, Arvils Zeltiņš, Madara Jakobsone, Rita Veilande, Henrijs Kaļķis, Lauris Špats, Jānis Kļaviņš, Evita Kassaliete, Andris Kangro, Ilze Kangro, Madars Štramdiers, Jānis Saulītis, Ivars Lācis, Ieva Fībiga, Ingrīda Latimira, Uģis Bisenieks, Eduards Plankājs,  Jānis Švirksts, Vitolds Grabovskis, Pēteris Cikmačs, Jānis Dzenis, Māris Ozoliņš, Līga Zaķe, Rasma Pērkons, Biruta Platups, Visvaldis Golde, Edīte Zariņa, Lidija Kalniņš, Milda Villers, Pēteris Golde, Anitra Leksers, Ženija Vītola, Irēne Ezergailis, Pēteris un Marta Ķuzes, korporācija "Tālavija", Ilga Breikšs, Orta Čačis, Balva Kūla Bredovskis un Atis Bredovskis, Velta Kļaviņš, Marianna Steinmane, Ērika Ādamsons, Valdis Briedis, Helēna Rūtītis, Īrisa Purene, Aija Kārliņa, Andris Lagzdiņš, Ivars Ramāns, Jeļena Poļakova, Linda Sirmā, Anna Zaula, Rihards Blese, Kaspars Garkanis, Inese Misiņa, LU Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvalde, Raivis Eihenbaums, Maruta Jankēvica, Laila Kundziņa-Zvejniece, Indulis Krauze, Andris Litiņš, Māris Ozoliņš, Voldemārs Spuņģis, Ruta Šneidere, Māris Ābele, Toms Grīnbergs, Judīte Čunka, Baiba Dzērve, LU Fizikas un matemātikas fakultātes optometrijas nodaļa, Alise Ķezbere, Aivars Līcis, Māris Baidekalns, Andrejs Gurbo, Ārija Deme, Ieva Šmite, Anita Gaide, Juris Borzovs, Artis Sīmanis, Jānis Lielcepure, Agnis Bušs, Anna Vasiļevska, Anna Auzāne, Inga Jēkabsone, Alda Bražune, Gita Bērziņa, Arnita Čoiča, Mihails Šišovs, Guntis Tabors Juris Baldunčiks, Aleksandra Ļaučuka, Evija Rolava, Mārtiņš Mintaurs , Māra Stabulniece, Austris Cīrulnieks, Maksims Ivanovs, Vilmārs Vesingi, Anna Auzāne, Jānis Bičevskis, Marija Rabinoviča, Zigrīda Grīnhofa, Sandra Upeslācis, Ieva Andersone, Armands Briedis, Artūrs Kālis, Arnolds Japiņš,   LU Arodbiedrības organizācija, Artis Ozoliņš, Rita Veilande, Ilze Elbere, Vilmārs Vesingi, Kaspars Ābelnīca, Leo Trukšāns, Ārija Sproģe, Aldis Ābelis, Ingus Bērziņš,  Anete Eglīte, Dina Afanasjeva, Zane Jūra, Sindija Veilande, Līga Apsēna, Agija Lāce, Atis Jēkabsons, Emils Sjundjukovs, Rainers Eduards Strautiņš, Anrijs Šimkus, Katrina Mertsa, Klaudija Gadišķe, Dāvis Beitlers, Krista Umbraško, Valdis Linde, Jānis Tjarve, Jānis Lungevičs, Tatjana Rogaļska, Arturs Skutelis, Daiga Sondore, Annija Kārkliņa, Irēna Kononova, Vadims Jančevskis, Jānis Skrīveris, Eva Vīksna, Sintija Maķevica, Agija Kalve, Dana Kalniņa Zaķe, Anda Batarāga, Laura Vizule, Ivars Pričins, Dace Sproģe, Aigars Langins, Didzis Irbe, Zanda Jēgermane, Linda Reneslāce, Ieva Krekovska, Andrejs Andris Jencis, Ilze Andžāne, Āris Pickainis, Antra Bērziņa, Baiba Zvejniece, Raitis Eglītis, Guntars Rēboks, Krista Susekle, Elīza Šenberga, Brita Taškāne, Valters Kalnačs, Kristīne Rotbaha, Arta Krēsliņa, Didzis Lipšāns, Annija Gobiņa, Dinija Jemeļjanova, Lauris Liepa, Anita Ermuša, Ervīns Lukševičs, korporācija "Fraternitas Lataviensis", korporācija "Imeria", Dace Kalniņa, tautieši Austālijā Sidnejā.


In 2015

Agnis Bušs, Ilga Kokorīte, Andris Ķesteris, Biruta Platups, Dr. Jānis Lūsis, Artūrs Ķesteris, Roberts Ķesteris, LU Senioru klubs, Anita Kalniņa, Austra Brūkša, Raimonds Jaunzems, Gatis Porietis, Vita Gaiķe, Jānis Kurlovičs, Ingus Bērziņš, Kristiāns Līcis, Gundars Bērziņš, Indriķis Muižnieks, Uldis Cimdiņš, Edgars Vecozoliņš, Madara Irbe, Diāna Ondža, Jānis Apeināns, Džineta Dimante, Līga Pakalna, ZAB Ellex Kļaviņš, Filips Kļaviņš, Ieva Judinska-Bandeniece, Reinis Vilciņš, SIA "TILDE", Andrejs Baidins, Klāvs Fīlips Kļaviņš, SIA "Ecovis Convents", SIA "Russian Geographical Society", Sandis Bērtaitis, SIA "KPMG Baltics", Vita Liberte, Lietuvos geografijos mokytojų asociacija, SIA "WORKINGDAY LATVIA", SIA "DATA TEHNOLOĢIJAS", Raimonds Jaunzems, Lauris Rasnačs, SIA "Tartu Ulikool", SIA "JĀNIS ROZE", SIA "LURSOFT IT", AS "SMILTENES PIENS", Tark Grunte Sutkiene, ZAB, Ieva Jurdinska-Bandeniece, Jānis Līkops, Ivars Lācis, Gatis Kampernovs, Nodibinājums EVL, Ingus Bērziņš, Jānis Kukainis, SIA "Biosan", Una Riekstiņa, Pāvels Fricbergs, Jānis Kurlovičs, AS "Latvijas valsts meži", SIA "LU senioru klubs", Vita Gaiķe, Andris Ķesteris, Biruta Platups, SIA "Apgāds Zvaigzne ABC", Viesturs Dirba, Ilze Andžāne, Ieva Krekovska, Inga Kokorīte, Anrijs Šimkus, Agnis Bušs, Edgars Emstsons, Aigars Langins, Olga Ļašuka, Līga Pakalna, Gatis Porietis, Mihails Šišovs, Reinis Vilciņš, Raivis Eihenbaums, Andrejs Jambuševs, Agija Lāce, Normunds Grīnfelds, Anita Kalniņa, Āris Pickainis, Ivars Ramāns, Marina Kvetkovska, Rolands Trencis, Dāvis Beitlers, Austra Brūkša, Lorena Gateža, Sindija Veilande, Andželika Jaunzeme, Sigita Ragucka- Ragovska, Juris Treibahs. 


In 2016

Toms Būmanis, Ilze Andžāne, SIA Orkla Foods Latvia, Viesturs Koziols, SIA "Lursoft IT", Igo Cals, Eversheds Bitāns, ZAB, Jānis Līkops, FORT ZAB, Normunds Bergs, Sandis Bērtaitis, FORT ZAB, Loze, Tamberga un Partners, advokātu birojs, SIA "DOMUSS", Nodibinājums EVL, AS "Smiltenes Piens", SIA "WorkingDay Latvia", Ingus Bērziņš, Klāvs Fīlips Kļaviņš, Ivars Lācis, Līga Pakalna, Una Riekstiņa, Džineta Dimante, Jānis Baldunčiks, Ilgvars Kļava, Anna Akmene, Toms Andersons, Kristiana Āriņa, Aija Auziņa, Sanita Baranova, Emerita Basankoviča, Haralds Baunis, Rihards Blese, Marina Borkoveča, Baiba Braža, Mārtiņš Brencis, Sanita Buiķīte, Toms Būmanis, Ilma Čepāne, Liene Dreimane, Arvis Ērmiņš, Aivars Gribusts , Linda Helde, Madra Irbe, Laila Jurcēna, Katrīna Kaktiņa, Evita Kalniņa, Zane Katrīne Kļaviņa, Guntars Kokorēvičs, Līva Kukule, Laila Kundziņa-Zvejniece, Gunārs Kusiņš, Jānis Liepiņš, Gatis Litvins, Jānis Lungevičs, Irina Mangule, Jānis Mažeiks, Ilze Melgalve, Pauls Miklašēvičs, Diāna Ondža, Līga Ozoliņa, Jānis Ozoliņš, Vita Paparinska, Renāta Petrova, Jānis Pleps, Rihards Plotka, Svetlana Rājeva, Vilnis Rantiņš, Ratniece, Ruta Renigere, Kristīne Rotbaha, Rūdis Rubenis, Artūrs Saburovs, Māris Selga, Arturs Skutelis, Sandijs Statkus, Dāvis Suneps, Kristaps Tamužs, Signe Terihova, Raitis Tiliks, Kristīne Tjarve, Ilze Tralmaka, Anita Ušacka, Kristīne Zaksa, Artūrs Zeps, Zinta Kūcīte, Mdlalose Lindani Mbalenhle, Austra Brūkša, Anita Kalniņa, SIA "AMBER WOOD", SIA "CIK-OPT", SIA "Diamedica", SIA "ELVARS", SIA "Formup", SIA "Greynut", SIA "Innovative optics", SIA "LATER LTD", SIA "LIKO-R", SIA "Mailigen", SIA "MIDWAY", SIA "Premier parquet", SIA "SKY7", SIA "TERMEX", SIA "Zemgales tehnoloģiskais centrs", Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs, SIA "Data Tehnoloģijas”.


In 2017

Agija Bistere, Agija Saukuma, Agnese Bļodniece, Agnese Brangule, Agnese Paļenova, Agneta Līcīte Lasmane, Agneta Rumpa, Agnis Bušs, Agnis Sauka, Agra Ziediņa, Agris Feifalds, Agrita Zālīte, Aiga Aizpuriete, Aiga Augustone, Aiga Ozoliņa, Aigars Langins, Aija Auziņa, Aija Bauere, Aija Ceriņa, Aija Rozenšteine, Aija Rutka, Aija Zučika, Aina Ābols-Nagobats, Ainārs Tamisārs, Aira Andriksone, Aivars Spalva, Aivars Spilbergs, Aivars Švāns, Aivars Tērauds, Aivis Mamajevs, Alda Rubene, Alda Rudīte, Aldis Berģis, Aldis Miņins, Aleksandra Logina, Aleksandrs Azaļēvičs, Aleksandrs Strods, Aleksejs Kataševs, Alīda Balode, Ance Āboliņa, Anders Šnīders, Andis Blinds, Andis Kovaļevskis, Andrejs Grīnbergs, Andrejs Laškovs, Andrejs Sabanskis, Andrejs Tihomirovs, Andrējs Krūmiņš, Andris Dekants, Andris Feldmanis, Andris Lukša, Andris Tipainis, Andris Vilcāns, Anete Rijniece, Anete Šifere, Anita Lauva, Anita Līce, Anita Meļņika ,Anita Šenberga, Anna Kiršteina, Anna Krimele, Anna Patrīcija Mālere, Anna Strode, Anna Šaromova, Anna Ventņa, Annija Kārkliņa, Ansis Ansbergs, Anta Buša, Anta Liepa, Antra Cibiņa, Antra Slava, Antra Šilova, Antra Uztica, Antra Zute, Ariana Župika, Arnis Bērziņš, Arnis Logins, Arnis Riekstiņš, Arnis Voitkāns, Arta Krēsliņa, Artis Ozoliņš, Artis Robalts, Artis Straupenieks, Arūnas Liuiza, Ārija Sproģe, Baiba Broka, Baiba Sējāne, Biruta Bēra, Brigita Cīrule, Brigita Zutere, Dace Ezeriete, Dace Kalsone, Dace Samīte, Dace Supe, Dace Šoduaka, Dace Zigmunda, Dagmāra Beitnere Le-Galla, Daiga Rudzīte, Daiga Spila, Daina Čika, Daina Sangoviča, Daina Zīle, Diāna Kalniņa, Diāna Ondža, Dina Bondare, Dina Tohva, Dita Bogdāne, Dmitrijs Olezevskis, Druvis Vectirāns, Dzintra Grinšteine, Džūlija Gerasimova, Edgars Cars, Edgars Dauskans, Edgars Radisons, Edīte Muižniece, Eduards Miltiņš, Egīls Šteinbergs, Egīls Turks, Eleonora Martinofloreska, Elga Berņa, Elizabete Gorina, Elīna Freimane, Elīna Labrence, Elīna Ose, Elīna Treija, Elīna Ūsiņa, Elīza Murāne, Elīza Švagere, Elmārs Martinsons, Elvīra Šmukste, Eva Saukāne, Evelīna Legzdiņa, Evelīna Zilgalve, Evija Andersone, Evija Bakša-Zveja, Evija Gulbe, Evija Tērauda, Evija Zomerovska, Evita Murāne, Evita Teice-Mamaja, Ērika Lanka, Ēriks Dižgalvis, Ēriks Nasedkins, Ēriks Siņicins, Ēriks Skripsts, Felicita Līcīte, Gatis Karlsons, Gatis Podiņš, Gatis Zomerovskis, Ginta Nordmane, Gita Daine, Gunārs Valdats, Gunde Lapiņa, Gundega Ventiņa, Gunita Grīnberga, Gunta Kizane, Gunta Kraģe, Guntars Bordans, Guntars Kaļķis, Guntars Kitenbergs, Guntis Bērziņš, Guntis Tabors, Guntra Lāce, Ģirts Heinriks, Ģirts Rungainis, Ģirts Vikmanis, Henrijs Andriksons, Ieva Brice, Ieva Flatronova, Ieva Gudreniece, Ieva Hertele, Ieva Krūmiņa, Ieva Lase, Ieva Rusule, Ieva Šmite, Ieva Tikiņa, Ieva Vincovska, Ieva Zabarovska, Ieva Zilaisgaile, Ilona Gorņeva,  Ilona Lejniece, Ilona Platonova, Ilze  Rūmniece, Ilze Akmens, Ilze Babre, Ilze Bērziņa, Ilze Freimane, Ilze Grigale, Ilze Ivanova, Ilze Izabella Dindune, Ilze Kaļāne, Ilze Kārkliņa, Ilze Krūkle, Ilze Sproģe, Ilze Tumulkāne, Ilze Veckalne, Ilze Znotiņa, Ilze Zvirgzda, Iļja Jeršovs, Imants Kaldre, Imants Tiesnieks, Imants Tukleris, Ina Mežiņa, Ināra Mickeviča, Ināra Viņķele, Indra Kurzemniece, Indriķis Muižnieks, Inese Bērziņa, Inese Budriva, Inese Budzila, Inese Cīrulniece, Inese Grāmatniece, Inese Knipše, Inese Kursiša, Inese Olafsone, Inese Saldābola, Inese Slūka, Inese Strelča, Inese Taškova, Ineta Čekse, Inga Akmene, Inga Berga, Inga Jonāne, Inga Kārkliņa, Inga Kuzņecova, Inga Saknīte, Inga Šīrante, Ingrīda Valaine, Ingrīda Veikša,  Inguna Romanova, Ingus Bērziņš, Inita Reimandova, Inna Šteinbuka, Inna Žukovska, Inta Rozenšteine, Irēna Balode, Irēna Pļavniece, Ivars Beitāns, Ivars Lācis, Ivars Orehovs, Iveta  Elsone, Iveta Daugava, Iveta Gedroviča, Iveta Keiša, Iveta Miķelsone, Iveta Repše, Iveta Upeniece, Ivo Kraģis, Ivonda Feifalde, Īrisa Mukāne, Jana Ločmele, Jānis Baiža, Jānis Dzenis, Jānis Jēkabsons, Jānis Lainis, Jānis Lazda, Jānis Lungevičs, Jānis Meistars, Jeļena Aramsone, Jeļena Feofilova, Jolanta Ozoliņa, Juris Baldunčiks, Juris Dzenis, Juris Pūce, Jūlija Bērziņa, Jūlija Šverenčeva, Karīna Boreiko, Katrīna Latkovska, Katrīne Klišāne, Kārlis Akmens, Kārlis Ābele, Kārlis Muižnieks, Kristaps Kerens, Kristaps Kirkuks, Kristaps Osis, Kristīne Ante, Kristīne Beķere, Kristīne Bērtiņa, Kristīne Krafte, Kristīne Plūmīte, Kristīne Pulkstena, Krists Vambža, Laila Kundziņa - Zvejniece, Laila Ozoliņa, Laima Baltiņa, Laima Kacena, Laima Matuzāle, Lauma Grīnbauma, Lauma Vinšere, Laura Arele, Laura Bramane, Laura Kļaviņa Laura Komarovska, Laura Prancāne, Laura Strelča, Laura Valuže, Laura Vikšere, Lauris Vehi, Lelde Avotiņa, Leontīne Kaškina, Liene Černova, Liene Ozola, Lija Saulenberga, Lilija Liepniece Pavlova, Lilita Laine, Lilita Saulīte, Linda Barbara, Linda Pirvīte, Linda Rieksta, Linda Štāle, Līga Butāne, Līga Krastiņa, Līga Līdumniece, Līga Zemīte, Līna Dzene, Līva Kukle, Līva Liepiņa Breške, Līva Nagle, Līva Sējāne, Līva Šteinberga, Loreta Skaburska, Ludmila Apsīte, Madara Gaile, Madara Irbe, Madara Mičule, Madars Štramdiers, Maija Džeriņa, Maija Kuzņecova, Maija Līne, Maija Paegle, Maija Tipaine, Maija Upeniece, Maira Dandzberga, Maira Tuklese, Marina Vidiņa, Marta Laņģe, Maruta Vehi, Matīss Caunītis, Māra Beķere, Māra Midere, Māra Muižniece, Māra Švāna, Mārcis Auziņš, Mārcis Šēners, Māris Alberts, Māris Pavlovs, Māris Vainovskis, Māris Valdacs, Mārīte Krivena, Mārīte Piekuse, Mārtiņs Borodušķis, Mārtiņš Arājs, Mārtiņš Bičevskis, Mārtiņš Brenčs, Mārtiņš Vērdiņš, Mētra Kupruka, Mētra Strode, Mikus Voss, Monika Džigure, Monika Evarsone, Nataļja Čerkasa, Nils Rostoks, Nika Aleksejeva, Normunds Blumbergs, Normunds Deglavs, Ojārs Stepens, Olafs Grigus, Oļegs Maksimovičs, Pēteris Jurčenko, Pēteris Krasņikovs, Raitis Boļšovs, Raivis Mālijs, Raivis Saldābols, Regīna Grizāne, Regīna Zariņa, Reinis Znotiņš, Renāta Voiskoviča, Rihards Blese, Rinalds Buškovs, Rita Britāla, Rita Kisiļeva, Rita Tiesniece, Ritvars Vulis, Rudīte Stalbo, Ruta Grēviņa, Rūta Dimanta, Sabīne Linga, Sandija Balka, Sandijs Statkus, Sandra Jēkabsone, Sandra Karčiniece, Sandra Koršunova, Sandra Koržeņēviča, Sandra Nordena, Sandra Dzilna, Sandris Lācis, Sanita Baranova, Sanita Bučiniece, Sanita Burķīte, Sanita Gailāne, Sanita Kraņevska, Sanita Šaitere, Santa Čakere, Santa Grunte, Santa Jērane, Santa Lorence, Santa Niedra, Sarmīte Bilēviča, Sarmīte Grīnfelde, Sarmīte Kolāte, Sarmīte Šimkus, Sarmīte Vambža, Sarmīte Viļuma, Selvijs Ozoliņš, Sergejs Puhovs, Sergejs Seņkāns, SIA Francity, Sigita Kaļķe, Signe Viška, Silvija Kauliņa, Silvija Lužiniece, Silvija Pastare, Simona Raize, Sindija Ramlava, Sintija Grasmane, Smaida Pērkona, Solveiga Dreimane, Solvita Āboliņa, Solvita Kostjukova, Solvita Martina, Svetlana Berģe, Svetlana Sevenkova, Tatiana Matute, Tatjana Borisova, Tatjana Pladere, Toms Vāvere, Uģis Rengards, Uldis Kanders, Uldis Saukums, Uldis Straujums, Una Mihailova, Vadims Pjatkovs, Valda Priede, Valdis Bisters, Valters Bergs, Veneranda Podiņa, Vidvuds Spriņģis, Viesturs Zandersons, Vija Pole, Vineta Poda, Vita Janberga, Vita Riekstiņa, Voldemārs Burģis, Voldemārs Hermanis, Zane Ieviņa, Zane Katrīne Kļaviņa, Zane Kristapsone, Zane Lapsiņa, Zane Oša, Zane Rostaka, Zane Skujiņa, Zane Užuma, Zane Zilberga, Zeltīte Mozgira, Zigurds Uldriķis, Zinta Kurme.


In 2018

A-B

A Aptieka, Aga, Ilze Akmens, Kārlis Akmens, Jānis Alnis, Pēteris Alunāns, Zane Anaite, Daina Andersone, Liene Andersone, Jānis Andersons, Rūta Ansone, Lāsma Anskope, Jūlija Antonišķe, Pēteris Apinis, Aija Auziņa, Austra Auziņa, Matīss Auziņš, Mārcis Auziņš, Jānis Baiža, Eduards Baķis, Juris Baldunčiks, Anete Baltiņa, Vasīlijs Bankovskis, Maruta Batirova, Jānis Bauvars, Signe Bāliņa, Jānis Beināts, Velta Beinerte, Laila Bekmane, Andrejs Beļajevs, Silva Bendrāte, Didzis Berenis, Dagnija Berkane, Maija Rasma Bernaroviča, Elga Bēriņa, Laura Bērtiņa, Velta Bērtiņa, Linda Bērze, Arita Bērziņa, Silvija Bērziņa, Zane Bērziņa, Aivars Bērziņš, Andris Bērziņš, Guntis Bērziņš, Jānis Bērziņš, Klaus Bērziņš, Valdis Bērziņš, Aija Biezaite, Margarita Biezaite, Daiga Bimbāne, Biosan, Joerg Birkmayer, Agris Bitāns, Irita Bite, Vija Bitnere, Vineta Blitsone, Roberts Blumbergs, Dita Bogdane, Liene Bokmane, Juris Borzovs, Gunārs Bozis, Solvita Braga, BrainBerry, Pēteris Brangulis, Ieva Branka, Sarmīte Brence, Mārtiņš Brencis, Oskars Brikšis, Bella Briška, Jānis Brizga, Aksels Bruks, Jurģis Brūveris, Gunita Buhl, Dace Bula, Harolds Bulmanis, Edgars Butanovs, Līga Butāne

C-Ē

Guna Caune, Ērika Celma, Aivars Kārlis Richards Celmiņš, Dāvids Celmiņš, Guntis Celms, Gundega Cēbere, Andrejs Cēbers, Mārtiņš Ciekurs, Evita Cikute, Ausma Cimdiņa, Velta Ciparsons, Ingrīda Circene, Valdis Circenis, Kaspars Cirsis, Cunami Web, Evita Čikute, Francis Čivičs, Nikolajs Čmihuns, Aleksandra Čulkova, Edvīns Danovskis, Datakom, Gundars Daudze, Dace Daugaviete, Kristīne Daugule, Sintija Daugule, Vita Daukste, Daiga Daukule, Didzis Dejus, Lilita Dektere, Dagnis Dekteris, Didzis Dekteris, Ārija Demme, Džineta Dimante, Dane Dimzule, Aleksejs Dmitrovs, Dane Dimzule, Inta Dimzule, Ilze Izabella Dindune, Anna Dorondo, Inese Dosē, Sintija Dragone, Andis Draguns, Ina Druviete, Margarita Dunska, Līna Dzene, E.Lune un partneri, EazyOne, Zane Eglīte, Mārtiņš Eglītis, Ilze Elbere, Gunārs Elksnis, Gunta Elksnīte, Maija Elpere, Donāts Erts, Dace Ezeriete, Irēna Ērgle, Andrejs Ērglis, Kaspars Ērglis

F-I

Faneks, Akmalov Farmonjon, Andris Feldmanis, Guntars Felsbergs, Jānis Felsbergs, Māris Felsbergs, Valdis Felsbergs, Fincorum, Florbola attīstības aģentūra, studentu korporācijas Fraternitas Cursica filistru biedrība, Tālivaldis Freivalds, Pāvels Fricbergs, Vilnis Frišfelds, Ilona Frīdenberga, Māris Gailis, Ārija Galiniece, Biruta Garanča, Anita Garā, Lorēna Gateža, Martins Gavars, Līga Gibnere, Uldis Goba, Elga Goldšteina, Dmitrijs Golubevs, Olga Gordejeva, Māris Graudiņš, Sandra Grāmatiņa, Juris Gribusts, Lauma Grīnbauma, Kristaps Grundšteins, Andris Grunskis, Andris Gruzinskis, Alīne Gržibovska, Igors Gubenko, Aleksandrs Gudkins, Evija Gulbinska, Balvis Gulbis, Rinalds Gulbis, Guntis Gūtmanis, Solvita Harbaceviča, Voldemārs Hermanis, Reinis Ignatāns, Jānis Ikstens, Rita Indāne, Iveta Irbe, Astra Irmeja-Šefere, Andris Ivanovs, Izraēlas vēstniecība Latvijā

J-Ķ

Līga Jankēviča, Pauls Janmeijs, Martins Jansons, Ritvars Jansons, Juris Jākobsons, Mārtiņš Jelevics, Jelgavas pils aptieka, Arina Jermakova, Zane Jermuša, Jurijs Ješkins, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Inga Jēkabsone, Sandra Jēkabsone, Sanita Jirgensone, Ojārs Judrups, Linda Juhna, Ilze Jumulāne, Pēteris Jurčenko, Juris Jurjānis, SIA “K konsultācijas”, Sigita Kaģe, Guntars Kaģis, Gundega Kaktiņa, Katrīna Kaktiņa, Ņikita Kalašņikovs, Ieva Kalniņa, Inese Kalniņa, Krista Kalva, Imants Kalve, Uldis Kalvišķis, Uģis Kampars, Krista Kandisa, Andris Kangro, Baiba Kaņepe, Laura Karana, Artūrs Krišjānis Kariņš, Vjačeslavs Kaščejevs, Māra Kauliņa-Pērkone, Dita Kažoka, Mārtiņš Kālis, Annija Kārkliņa, Jānis Kārkliņš, Līga Kere, Oskars Kiders, Māra Kitenberga, Jurģis Klotiņš, Baiba Kļava, Anita Kļaviņa, Laila Kļaviņa, Zane Kļaviņa, Gundega Knipše, Dace Kokareviča, Evita Kokina, Jana Komļeva, Jānis Komuļs, Uldis Kondratovičs, Zane Korņenkova, Anita Kovaļevska, Andrejs Kovaļovs, Aija Kozlovska, Nadežda Krastiņa, Andris Krastiņš, Pēteris Krastiņš, Indulis Krauze, Astra Kravčenko, Ieva Krekovska, Vera Krieviņa, Ella Alise Krimane, Aina Krūmiņa, Andrējs Krūmiņš, Inese Kucina, Karīna Kucina, Līva Kukle, Rudīte Kulberga, Laila Kundziņa, Lilita Kundziņa, Jānis Kurlovičs, Ilze Kūka, Ķeguma novada pašvaldība, Mārtiņš Ķibilds, Konstantīns Kiuka, Gunta Ķizāne

L-Ļ

Agnese Laizāne, Andra Laizāne, Egita Lakstīgala, Ineta Lakstīgala, Dace Lamberga, Sanda Lapinska, Diāna Lapsa, Latvijas aptieka, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas invāzijas un kardioloģijas biedrība, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts, Latvijas Universitātes Studentu padome, Antra Laumane, Solvita Lazdāne, Andris Lācis, Ivars Lācis, Sandris Lācis, Sedija Lejiete, Māris Lejnieks, Līva Lepna, Dainis Liepa, Ivo Liepa, Edgars Liepiņš, Valdis Liepiņš, Lilija Liepniece-Pavlova, Jānis Lisovskis, Gatis Litvins, Agnese Līgotne, Maija Līne, Jāzeps Logins, Andrii Lozoniuk, Inese Lukšo, Ieva Saulīte Lūse, Germans Ļebezovs,

M-O

Nauris Mačuļskis, Oļegs Maksimovičs, Diāna Marcinkēviča, Market Me Good, Ginta Martinsone, Andrejs Masļaks, Annija Mazapša, Anna Patrīcija Mālere, Edīte Megnis, Jānis Megnis, Ingrīda Meierovica, Māris Melbārdis, Laura Melne, MetaPost, MHD pētniecības centrs, Vadim Mikhaylov, Jānis Mitrēvics, Juris Moculskis, Roberts Molotanovs, Muižas piens, Indriķis Muižnieks, Īrisa Mukāne, Ziedīte Muze, Rasma Nariņa Kariņa, Iraīda Neimane, Baiba Niedre-Otomere, Oļģerts Nikodemus, Maris Nikolajevs, Valters Nollendorfs, Diāna Ondža, Samanta Ose, Māris Ošs, Dārta Ozola, Jolanta Ozoliņa, Selvijs Ozoliņš

P-R

Līga Pakalna, Silvija Pastare, Rita Pasatere, Gunta Pastore, Māris Pavlovs, Elīna Pavlovska, Raimonds Oļģerts Pavlovskis, Ināra Peneze, Andrē Peress Kavalass Farjass de Sousa, Petrow, Guna Pērkone, Artūrs Pērkons, Karina Pētersone, Pharmidea, Andrejs Pildegovičs, Sannija Pirozenoka, Olga Pizevska, Aina Pjatkovska, Ilze Planāne, Jānis Pleps, Marģers Počs, Aina Poiša, Dmitrijs Popoks, Imants Pops, Aleksandrs Potaičuks, Andris Potrebko, Antons Pribitoks, Aija Priedīte, Jānis Priedkalns, Osvalds Pugovičs, Sergejs Puhovs, Lelde Puisāne, Ivars Puksts, Kārlis Puķītis, Jānis Puļķo, Estere Pumpura, Eva Puriņa, Juris Pūce, Quantum Latvija, Andris Ramāns, Sindija Ramlava, Vilnis Rantiņš, Vilmārs Rapa, Lauris Rasa, Dzintars Rasnačs, Viesturs Razumovskis, Alvis Rāts, Recipe Plus, Agra Reigase, Kristīne Reinholde, Toms Rēķis, Laura Riekstiņa, Sabīne Riekstiņa, Ita Romanauska, Inese Romanovska, Ervins Romans, Ina Romānova, Nils Rostoks, Guntis Rozenbergs, Pēteris Rozenbergs, Diāna Rudakova, Irīna Rudenko, Andris Rudzītis, Ingrīda Rumba, Maija Rumpētere, Baiba Runce, Ģirts Rungainis, Ieva Rusule, Jevgēnija Rutka, Santa Rutka, Māris Rutkis

S-Š

Inta Sabūrova, Pietila Sakari, Inese Saldābola, Raivis Saldābols, Ineta Samsone, Sanus AG, Dāvis Sargūns, Gunta Savicka, SEB banka, Indra Segliņa, Māris Selga, Stjuarts Sells, Santa Sanita Semaka, zvērinātu advokātu birojs Sikora un partneri, Dainis Silamiķelis, Džessika Sirbu, Anna Skrastiņa, Estere Skrastiņa, Inga Skrumzane, Linards Skuja, Viesturs Slaidiņš, Māris Slokenbergs, Smiltenes Piens, Mudīte Smiltēna, Tatjana Smirnova, Dace Sodnaka, Daiga Spila, Daiga Spilva, zvērinātu advokātu birojs Spīgulis&Kukainis, Antra Sprēde, Daina Sprice, Andris Spricis, Ilze Sproģe, Squalio cloud consulting, Aleksejs Starovskis, Gints Stočka, Jānis Stonis, Ieva Stradiņa, Renāte Strazdiņa, Vilnis Strops, Vilis Strungs, studentu korporācijas Lettonia filistru palīdzības biedrība, Daniels Sung Jae Cho, Asja Svarinska, Iveta Svinka, Jānis Svirksts, Andrejs Šabanskis, Brigita Šalha, Mihails Ščepanskis, Valters Ščerbinskis, Dana Šeļmanova-Pleša, Astra Šēfere, Iraida Šērtiņa, Ieva Šinke, zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis un Pētersons, Ričards Štāmers, Andris Šteinbergs, Alise Švandere, Šveices vēstniecība Latvijā, Iveta Švinka, Inta Švirksta, Jānis Švirksts

T-Ž

Inese Taškova, Tecto, Evita Teice-Mamaja, Evija Tērauda, Pēteris Tērmanis, Thorlabs Sweden AB, Rita Tiesniece, TILDE, Elīna Treija, Maija Treilova, Matīss Treimanis, Pēteris Tretjakovs, Aija Trimdale, Dzintra Uibo, Monta Ustinova, Anete Uzulniece, Elīna Ūsiņa, Daiga Vaivode, Vikija Valdmane-Rozenberga, Jānis Valdmanis, Daina Vanaga, Timurs Varoshenko, Emīls Vāvere, Vennera-Grena fonds, Jānis Ventiņš, Rudīte Vesere, Vilmārs Vesingi, Valters Vestmanis, Ilze Vēbere, Rudīte Viduša, Uldis Vikmanis, Ilze Vilāne, Agnese Vilcāne, Guntis Vilcāns, Raivo Vilcāns, zvērinātu advokātu birojs Vilgerts, Jānis Virbulis, Visma Enterprise, Vaira Vīķe-Freiberga, Daumants Vītols, Vilis Vītols, Inese Vuciņa, Ieva Zabarovska, Poļina Zaļizko, Santa Zarāne, Līga Zariņa, Alvis Zauers, Agrita Zālīte, Līga Zālīte, Sintija Zekunde, Vitālijs Zelčs, Ģirts Jānis Zēgners, Ausma Ziedone-Kantāne, Evelīna Zilgalve, Dmitrijs Zmijovs, Antra Zute, Brigita Zutere, Uldis Žimants, Rimants Žogota & anonīmie ziedotāji.


In 2019

A-I

Adversus, Pēteris Alunāns, Annija Austruma, Elīna Auzāne, Aija Auziņa, Mārcis Auziņš, Līva Ārente, Juris Baldunčiks, Jūlija Baumane, Sabīne Dagmāra Beča, Juris Ojārs Beņķis, Didzis Berenis, Mārtiņš Bergmanis, Daiga Bērziņa, Edīte Bērziņš, Guntis Bērziņš, Klaus Bērziņš, Blockvis, Lāsma Bogdanova, Žanete Branta, Baiba Braže, Bella Briška, Kristīne Buile, Jūlija Bulkina, Dzintra Bungs, Pēteris Cikmačs, Ilva Cinīte, Cobalt, Natālija Čepelova, Elīna Dambīte, Rūdolfs Dankfelds, Olga Daņiļenko, Elīna Didrihsone, Džineta Dimante, Ilze Izabella Dindune, Justīne Dižpētere, Alisa Dorofejeva, Diāna Dorša, Andis Draguns, Ina Druviete, Jānis Dzenis, EazyOne, Ecovis Convents, Eko Projekts, Ilze Elbere, Ernst & Young Baltic, EVL, Sofija Anna Freisa, Pīters Glossops, Kristīne Grabe, Vitolds Grabovskis, Gatis Gribusts, Karīna Grudula, Alīne Gržibovska, Ieva Gudreniece, Evija Gulbinska, Ilze Gulēna, Kurts Hāgens, Anja Hurlberta, Maksims Ivanovs

J-Ļ

Andris Jakovičs, Pauls Janmeijs, Nils Jansons, Violeta Jegorova, Andris Jeminejs, Ilze Jermacāne, Arina Jermakova, Inga Jonāne, Ojārs Judrups, Pēteris Jurčenko, Andrejs Jurgens, Katrīna Kaktiņa, Ņikita Kalašņikovs, Imants Kaldre, Gundega Karitāne, Evita Kassaliete,  Mārtiņš Kālis, Jānis Kārkliņš, Agnese Kiršteine, Tatjana Kiseļova, Gatis Kokins, Uldis Kondratovičs, Ksenija Korotkaja, Lolita Kostjukova, Anita Kovaļevska, Inta Krastiņa, Māris Krastiņš, Linda Kravale, Santa Krēsliņa, Dagnija un Kaspars Krēsliņi, Anna Krūmiņa, Gunta Krūmiņa, Līva Kukle, Jānis Kurlovičs, Vladislava Kurtukova, Juris Ķibilds, Aigars Langins, Ineta Lansdovne, Linda  Lastmane, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Invazīvās kardioloģijas attīstības biedrība, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Latvijas Universitātes Absolventu klubs, Ivars Lācis, Linda Lielbriede, Ivo Liepa, Baiba Ingve Liepiņa ar ģimeni, Valdis Liepiņš, Elza Līna Liniņa, Kristiāna Lūciņa, Mārtiņš Ļuļļa

M-R

Kristīne Mackare, Market Me Good, Timotijs Martins, Anna Matjušenko, Jānis Mažeiks, Anna Patrīcija Mālere, Ingrīda Meierovica, Karīna Melbārde, Kristīne Meļķe, Kriss Merle, Jānis Mihaļcevičs, Ieva Miļūna, Aija Muceniece, Māra Muižniece, Indriķis Muižnieks, Santa Murāne, Kristīne Našeniece, Iraīda Neimane, Visvaldis Neimanis, Valters Nollendorfs, Optometrijas centrs, Orkla Foods Latvija, Anna Oseņņikova, Ottensten Latvia, Uģis Pallo, Karola Panke, Alvīne Paštore, Elīna Pavlovska, Toms Pāvils, Kate Pelēce, Kristīne Petrovska, Estere Pumpura, Skaidrīte Purviņa, Juris Pūce, Rasa & Ešenvalds, Jēkabs Kārlis Rasnačs, Toms Rēķis, Una Riekstiņa, Rode un partneri, Andris Romanovskis

S-Ž

Rihards Saksis, Elīna Salna, Dāvis Sargūns, Mārcis Sējējs, Kristīne Sikora, Starptautiskā krāsu redzes biedrība, Laura Strautiņa, Alise Strode, Artūrs Šilaks, Ieva Šņepste, Aiga Švede, Jānis Švirksts, Tark Grunte Sutkiene, Indra Trofimoviča, Uldis Vikmanis, zvērināta advokāta Viktora Tihonova birojs, WeAreDots, Agnese Zalcmane, Līga Zariņa, Ivars Zarumba, Dāvis Zavickis, Ģirts Jānis Zēgners, Madara Zirdziņa, Nils Zīlmanis, Brigita Zutere, Evija Žiba & anonīmie ziedotāji | anonymous patrons.


In 2020

Aija Auziņa, Mārcis Auziņš, Juris Baldunčiks, Didzis Berenis, Irēna Blauberga, Baiba Braže, Ivo Brūvers, Pēteris Cikmačs, Ilva Cinīte, Justīne Dižpētere, Andis Draguns, Ilze Elbere, Didzis Elferts, Pēteris Kārlis Elferts, Jānis Elmeris, Ieva Gribuste, Laura Grīnberga, Edgars Grīns, Uģis Gruntmanis, Iveta Gudakovska, Ieva Gudreniece, Gatis Ikaunieks, Ilze Jermacāne, Kristīne Jermanova, Natālija Jermolajeva, Inga Jurēvica, Liene Kaibe, Katrīna Kaktiņa, Mārtiņš Kālis, Māra Kauliņa-Pērkona, Guntars Kitenbergs, Zane Kļaviņa, Jeļizaveta Klimanova, Ksenija Korotkaja, Lolita Kostjukova, Santa Krēsliņa, Līva Kukle, Jānis Kurlovičs, Jekaterina Levina, Lauris Liberts, Baiba Ingve Liepiņa, Dzidra Liepiņa, Laura Elīza Logina, Lauma Lubāne, Jānis Ludboržs, Inese Mauriņa, Jānis Mažeiks, Māris Melbārdis, Roberts Molotanovs, Māra Muižniece, Georgijs Musihins, Helvijs Niedra, Diāna Orlovska, Sanita Osipova, Selvijs Ozoliņš, Mārtiņš Paparinskis, Rita Pastere, Anastasija Pavļenko, Toms Pāvils, Kristīne Petrovska, Iļja Podoļskis, Jānis Pleps, Andris Potrebko, Lauris Rasnačs, Reinis Ratnieks, Rihards Ruska, Dāvis Sargūns, Agnis Sauka, Indra Segliņa, Māris Selga, Mišela Sivaka, Justīne Šīrone, Iveta Šņepste, Jānis Švirksts, Kristaps Tamužs, Ruta Vanaga, Maruta Vehi, Ilgonis Vilks, Jānis Viļums, Zane Vrubļevska, Ģirts Jānis Zēgners, Ņikita Zrelovs un anonīmi ziedotāji | anonymous patrons.


In 2021

Aija Auziņa, Aleksandra Kaniščeva, Anastasija Rudņickiha, Andris Potrebko, Anete Fedorovska, Angekina Mungaude, Anžela Gromova, Artūrs Mazarēvičs, Beāte Dansone, Dace Balode, Dace Griķe, Dainis Pudelis, Edgars Liepa, Eduards Plankājs, Elīza Gaile, Estere Pumpura, Eva Emīlija Česle, Evijs Lisovska, Fēlikss Rūmnieks, Ģirts Rungainis, Gunita Tālberga, Ilze Elbere, Inese Vanaga, Jānis Auders, Jānis Kurlovičs, Kristaps Zariņš, Laila Kundziņa, Laura Āboliņa, Līga Jasulaņeca, Linda Mežmale, Lolita Kostjukova, Mariona Baltkalne, Marta Barone, Mārtiņš Kālis, Mikus Žagata, Nansija Jotkus, Nora Freimane, Pēteris Jurčenko, Pēters Raugaušs, Raivo Vilcāns, Reinis Vilciņš, Rita Indāne, Rota Brūna, Ruta Vanaga, Rūta Zariņq, Sanita Osipova, Toms Pāvils, Toms Rēķis, Valdis Gavars un anonīmie ziedotāji | anonymous patrons.

We greatly appreciate the generous support to education and development!