LELBĀB arhibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fonds

LELBĀL arhibīskaps Arnolds Lūsis (1908-1993) dzimis 1908. gada 30. decembrī Jaunpiebalgas pagastā. Pēc Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes absolvēšanas 1934. gadā bijis Mazpulka mācītājs, un arī mācītājs Aizkraukles draudzē līdz 1944. gadam, tad Toronto Sv. Jāņa latviešu draudzes mācītājs no 1949. gada līdz ievēlēšanai par LELBĀL arhibīskapu 1966. gadā.

Arnolds Lūsis iedibināja tagadējos baznīcas darbības principus un struktūru, tāpat Rītdienas fondu, kurš turpina pildīt savu uzdevumu: gādāt materiālu atbalstu garīgās aprūpes darbam LELBAL draudzēs. Pēc arhibīskapa aiziešanas mūžībā 1993. gada 4.janvārī viņa piemiņai nodibināja arhibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fondu; tas sadarbībā ar Rītdienas fondu domāts vairāk teoloģiskās izglītības veicināšanai.

A. Lūsis ir sarakstījis vairākus desmitus grāmatu, un ir iecienīts dzejnieks un dziesmu autors.
 

Atbalsts

2014. gadā tiek dibināta Arnolda Lūša piemiņas stipendija, tā turot godā arhibīskapa Lūša vienreizējā personība, dotības un darba baznīcas un Latvijas labā. Stipendija domāta teoloģijas studijām LU Teoloģijas fakultātē, priekšroku dodot kandidātiem, kas savu dzīvi vēlas saistīt ar kalpošanu latviešu luteriskās draudzes.

Arhibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fonda stipendiju 1 500 eiro apmērā 2014./2015. akad. gadā ieguva Amanda Kvelde.

Paldies par atbalstu!