LELBĀB arhibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fonds

Sākot ar 2014./2015. akad. gadu, pateicoties arhibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fonda finansējumam, tiks izmaksātas stipendijas LU Teoloģijas fakultātes studentiem.

LELBĀL arhibīskaps Arnolds Lūsis dzimis 1908.gada 30.decembrī Jaunpiebalgas pagastā. Pēc Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes absolvēšanas 1934.gadā bijis Mazpulka mācītājs, un arī mācītājs Aizkraukles draudzē līdz 1944.gadam, tad Toronto Sv. Jāņa latviešu draudzes mācītājs no 1949.gada līdz ievēlēšanai par LELBĀL arhibīskapu 1966.gadā.

Arnolds Lūsis iedibināja tagadējos baznīcas darbības principus un struktūru, tāpat Rītdienas fondu, kurš turpina pildīt savu uzdevumu: gādāt materiālu atbalstu garīgās aprūpes darbam LELBAL draudzēs. Pēc arhibīskapa aiziešanas mūžībā 1993.gada 4.janvārī viņa piemiņai nodibināja arhibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fondu; tas sadarbībā ar Rītdienas fondu domāts vairāk teoloģiskās izglītības veicināšanai.

A. Lūsis ir sarakstījis ap pārdesmit grāmatu, un ir iecienīts dzejnieks un dziesmu autors.

Ar šo stipendiju pieminam arhibīskapa Lūša vienreizējo personību, dotības un darbu baznīcas un Latvijas laba. Stipendija domāta teoloģijas studijām LU Teoloģijas fakultātē, priekšroku dodot kandidātiem kas savu dzīvi vēlas saistīt ar kalpošanu latviešu luteriskās draudzes.
 

Atbalsts: arhibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fonda stipendiju 1500 eiro apmērā 2014./2015.akad. gadā ieguva Amanda Kvelde.

Paldies par atbalstu!