LELBĀL Rītdienas fonds

LELBĀL (Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas) Rītdienas fonds (1972) jau no LU Teoloģijas fakultātes pirmsākumiem ir atbalstījis fakultātes darbiniekus, bet kopš 2010./2011. akad. gada piešķir arī stipendijas studentiem.

Laika posmā no 2010. līdz 2014. gadam LELBĀL Rītdienas fonds piešķīra stipendijas ar mērķi atbalstīt LU Teoloģijas fakultātes jaunos pētniekus, dodot priekšroku tiem studentiem, kas savu dzīvi vēlas saistīt ar kalpošanu latviešu luteriskajās draudzēs. Stipendija tika iedibināta prāv. emer. Ulda Cepures piemiņai. 

Prāvests Uldis Cepure dzimis Rīgā 1935. gadā. Pamatskolu beidza Vācija, ģimnāziju Nebraskā, tur arī studēja teoloģiju, iegūdams Master of Divinity grādu 1960. gadā. Mācītāja darbu sāka amerikāņu – vācu un zviedru pēcnācēju – draudzēs, kas viņu ievēlēja par prāvestu Dienviddakotā. Latviešu baznīcā kalpoja kopš 1974. gada, visilgāk Mineapoles un  Sv. Paulas draudzē no 1986. gada līdz aiziešanai mūžībā 2005. gada 18. septembrī.  Prāv. Cepure nemitīgi paplašināja savus teoloģiskos apvāršņus gan akadēmiski, gan ar praktisko pieredzi.

Ar savu nosvērto raksturu un pieeju, viņš ieguva cieņu savā draudzē un baznīcā, un 1993. gadā tika ievēlēts par LELBĀL priekšnieku, prāvesta amatā kalpojot arī par LELBĀL garīgo viceprezidentu statūtos paredzētos deviņus gadus.
 

Atbalsts

Stipendiju saņēmēji, pateicoties LELBĀL Rītdienas fonda atbalstam:

2010./2011. ak. gadā stipendiju 1 450 eiro apmērā ieguva Teoloģijas fakultātes studente Elana Jurgena.
2011./2012. akad. gadā stipendiju ieguva Agnese Puiķe (1 450 eiro apmērā).
2012./2013. akad. gadā stipendiju ieguva Agnese Puiķe (1 570 eiro apmērā).
2013./2014. akad. gadā stipendiju ieguva Kristaps Kravalis (1 570 eiro apmērā).

Sirsnīgs paldies par neatsveramo atbalstu izglītībai devumu Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātei!