Minsteres Baltijas Atbalsta biedrība un Marija Vazna

Psiholoģijas profesore, LU Goda doktore Marija Vazna (vācu: Maria Wasna) (1930-2019) saistāma ar filantropijas kultūras uzplaukumu Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas.

Prof. Vazna bijusi Minsteres Universitātes rektore (1990–1994). Šajā laikā sadarbībā ar Minsteres Baltijas Atbalsta biedrību (Vācija) paplašināja sadarbību ar Baltijas valstu universtitātēm, tai skaitā Latvijas Universitāti. M. Vazna dibināja Minsteres Universitātes balvu LU studentiem un akadēmiskajam personālam. Tās mērķis bija celt studentu zinātniskā darba prestižu, sekmēt zinātnisko sadarbību starp Vācijas un Latvijas augstskolām, zinātniskajām iestādēm un pētniekiem, veicināt pētījumus par Vācijas un Latvijas vēstures, kultūras un valodas saiknēm.

Atbalsts

1993. gadā nodibinātas stipendijas, Minsteres Universitātes balva studentiem un LU pētniekiem, kuru zinātniskās intereses ir saistītas ar Vācijas un Latvijas vēsturi, kultūru un valodniecību. Vēlākos gados Minsteres Universitātes balvas saņēma par izcili aizstāvētiem maģistra darbiem, kā arī otrā līmeņa profesionālo studiju un sociālo zinātņu un medicīnas studiju nobeiguma darbiem, par Latvijas Universitātes personāla pārstāvju aizstāvētiem doktora darbiem.

Paldies par atbalstu!

 


Minsteres Universitātes balvas mecenāti un laureāti.