Stabilāka Latvijas Universitātes LoRaWAN bāzes stacijas tehniskā risinājuma izstrāde

Projekta pirmajā etapā uz LU Dabas mājas jumta tika uzstādīta pirmā Latvijas Universitātes LoRaWAN bāzes stacija – bezvadu tīkls, kas specializēts zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma sensoriem. Jau šobrīd „lietu internets” ir pieejams LU pētniekiem, studentiem un sabiedrībai kopumā. Projekta pētnieku grupa turpina darbu pie stabilāka bāzes stacijas tehniskā risinājuma izstrādes – lai nodrošinātu iekārtu darbības nepārtrauktību, nepieciešams novērtēt tās darbību dažādos ekstremālos apstākļos.

Kopējās izmaksas: 3 450 EUR.

Projekta vadītājs: Jānis Bikše, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte.

Mecenāts: SIA "Mikrotīkls".

Par projektu