Mikrotīkls

SIA “Mikrotīkls” (1996) ir Latvijas uzņēmums, kas ražo un izstrādā datortīklu pārvaldes rīkus, tai skaitā programmatūru un maršrutētājus. Uzņēmuma ražotās iekārtas tiek izplatītas visā pasaulē, un tās izmanto interneta pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi un individuāli lietotāji.

Uzņēmums ir MikroTik RouterOS programmatūras izstrādātājs un RouterBoard iekārtu ražotājs. "Mikrotīkla" mērķis ir nodrošināt plašam lietotāju lokam pieejamus, jaudīgus un ērti lietojamus datortīklu pārvaldes rīkus. SIA “Mikrotīkls" klienti ir interneta pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi un individuāli lietotāji, kuriem jānodrošina datu plūsmu maršrutēšana, ugunsmūris, VPN, un citas pārvaldes funkcijas dažādos vadu un bezvadu datortīklos.

Vairāk par uzņēmumu var uzzināt www.mikrotik.com.

 

Atbalsts

2011. gadā uzņēmums uzdāvināja LU Datorikas fakultātei divus MikroTik maršrutētāju komplektus ar plašu funkcionalitāti, ko studenti izmanto gan praktiskajās nodarbībās studiju kursa "Datortīklu administrēšana" ietvaros, gan arī dažādu tīklošanas protokolu individuālajos pētījumos.

2015. gada nogalē SIA "Mikrotīkls" ziedoja 500 000 EUR LU Datorikas fakultātes (DF), Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF), kā arī Medicīnas fakultātes (MF) projektu realizēšanai. 

2016. gadā SIA "Mikrotīkls" ziedo 1 000 000 EUR, turpinot sadarbību ar LU fondu augstākās izglītības, zinātnes un kultūras attīstīšanā.

2017. gada nogalē SIA "Mikrotīkls" ziedo 250 000 EUR, lai turpinātu attīstīt eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomu Latvijas Universitātē

2018. gadā turpina atbalstīt dabaszinātņu, dzīvīnas un medicīnas zinātņu jomas attīstību LU, ziedojot 250 000 eiro.

2019. gadā ziedo 400 000 EUR onkoloģijas izpētei.

Stipendiāti

Latvijas Universitātes doktorantūras studenti eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā stipendiju saņem trīs gadus, lai izstrādātu promocijas darbu.

2018./19. akad. gadā – Kārlis Pleiko, Didzis Berenis, Andris Pāvils Stikuts, Linards Kļaviņš un Mārtiņš Kālis.

2017./20. akad. gadā – Ilze Elbere (BF), Inga Jonāne (FMOF), Mārcis Sējējs (ĶF), Karīna Narbute (MF), Poļina Zaļizko (MF) un Elīna Černooka (BF).

Paldies par atbalstu!