Mikrotīkls

SIA “Mikrotīkls” (1996) ir Latvijas uzņēmums, kas ražo un izstrādā datortīklu pārvaldes rīkus, tai skaitā programmatūru un maršrutētājus. Uzņēmuma ražotās iekārtas tiek izplatītas visā pasaulē, un tās izmanto interneta pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi un individuāli lietotāji.

Uzņēmums ir MikroTik RouterOS programmatūras izstrādātājs un RouterBoard iekārtu ražotājs. "Mikrotīkla" mērķis ir nodrošināt plašam lietotāju lokam pieejamus, jaudīgus un ērti lietojamus datortīklu pārvaldes rīkus. SIA “Mikrotīkls" klienti ir interneta pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi un individuāli lietotāji, kuriem jānodrošina datu plūsmu maršrutēšana, ugunsmūris, VPN, un citas pārvaldes funkcijas dažādos vadu un bezvadu datortīklos.

Vairāk par uzņēmumu var uzzināt www.mikrotik.com.


Atbalsts

2024. gadā ziedo 500 000 EUR dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomas attīstībai LU.

2023. gadā ziedo 100 0000 EUR dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomas attīstībai LU.

2022. gadā ziedo 500 000 EUR dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomas attīstībai LU.

2021. gadā ziedo 500 000 EUR dabaszinātņu, dzīvības un medicīnas zinātņu jomas attīstībai LU.

2020. gadā ziedo 250 000 EUR dabaszinātņu, dzīvības un medicīnas zinātņu jomas attīstībai LU.

2019. gadā mecenāts ziedo 400 000 EUR dažādu projektu īstenošanai.

2018. gadā turpina atbalstīt dabaszinātņu, dzīvības un medicīnas zinātņu jomas attīstību LU, ziedojot 250 000 eiro.

2017. gada nogalē mecenāts "Mikrotīkls" ziedo 250 000 EUR, lai turpinātu attīstīt eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomu Latvijas Universitātē

2016. gadā uzņēmums "Mikrotīkls" ziedo 1 000 000 EUR, turpinot sadarbību ar LU fondu augstākās izglītības, zinātnes un kultūras attīstīšanā.

2015. gada nogalē mecenāts "Mikrotīkls" ziedo 500 000 EUR LU Datorikas fakultātes (DF), Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF), kā arī Medicīnas fakultātes (MF) projektu realizēšanai. 

2011. gadā uzņēmums uzdāvināja LU Datorikas fakultātei divus MikroTik maršrutētāju komplektus ar plašu funkcionalitāti, ko studenti izmanto gan praktiskajās nodarbībās studiju kursa "Datortīklu administrēšana" ietvaros, gan arī dažādu tīklošanas protokolu individuālajos pētījumos.

Stipendiāti

Stipendija topošajiem fizikas skolotājiem

2023./2024. akad. gadā - Antons Cvečkovskis, Daniela Jermacāne, Osvalds Mežulis, Agnese Estere Tēberga, Rolands Gudermanis, Anete Egliene, Ansis Emīls Zīvers.

Augstvērtīgāka promocijas darba izstrādei LU doktorantūras studenti eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā "Mikrotīkls" stipendiju saņem trīs gadus doktora studiju gadus.

2023./24. akad. gadā - Santa Bartušēvica, Agnese Spustaka, Fēlikss Rūmnieks, Miļena Dile, Uģis Eismonts. 

2022./23. akad. gadā - Artūrs Mazarevičs, Ksenija Korotkaja, Rihards Ruska.

2020./21. akad. gadā - Ņikita Zrelovs (BF), Līga Jasulaņeca (FMOF), Elīna Pavlovska (FMOF), Kristaps Saršūns (ĶF), Kristīne Kitoka (ĶF). 

2019./20. akad. gadāKārlis Pleiko (MF), Didzis Berenis (FMOF), Andris Pāvils Stikuts (FMOF), Linards Kļaviņš (ĢZZF) un Mārtiņš Kālis (DF), Poļina Zaļizko (MF), Inga Pudža (FMOF), Elīna Černooka (BF), Karīna Narbute (MF), Ilze Elbere (BF).

2018./19. akad. gadā – Kārlis Pleiko (MF), Didzis Berenis (FMOF), Andris Pāvils Stikuts (FMOF), Linards Kļaviņš (ĢZZF) un Mārtiņš Kālis (DF).

2017./18. akad. gadā – Ilze Elbere (BF), Inga Pudža (bij. Jonāne) (FMOF), Mārcis Sējējs (ĶF), Karīna Narbute (MF), Poļina Zaļizko (MF) un Elīna Černooka (BF).


Izcilības stipendija bioinformātikā radīta topošajiem bioinformātikas speciālistiem, kas specializējas bioinformātikas un molekulārās bioloģijas virzienā.

2023./2024. akad. gadā atbalstu saņem Tatjana Kiseļova, Kristīna Grausa, Antonija Rimša, Mišela Dūka, Karīna Švānberga, Anna Līna Bula un Lauma Jagare.

2022./2023. akad. gadā atbalstu saņem Mišela Dūka, Kristīna Grausa un Oļesja Rogoza.

2021./2022. akad. gadā atbalstu saņem Laura Ansone, Helvijs Niedra, Aleksejs Fedulovs, Madara Leimane, Dāvis Zavickis, Kristians Draguns, Andris Locāns, Maija Rozenberga.

2020./2021. akad. gadā atbalstu saņem Kristaps Saršūns, Ņikita Zrelovs, Elīna Pavlovska, Līga Jasulaņeca, Kristīne Kitoka, Elīza Gaile un Linards Kļaviņš.

2019./2020. akad. gadā atbalstu saņem Ņikita Zrelovs, Marija Samoviča, Rihards Saksis un Raimonds Reščenko.

Paldies par atbalstu!