Uztvere modalitāšu dažādībā un valencē

Projektā gaitā tiks veikta maņu saistījumu principu izstrāde fundamentālās un lietišķās pētniecības nozarēs kā dizains, medicīna, pārtikas tehnoloģijas, virtuālās realitātes modelēšana.

Lai gan ir pētījumi par modalitāšu saistījumiem ar dažādiem telpas u.c. uztveri ietekmējošiem faktoriem, tomēr nav skaidrs, kā detalizēti saistās dažādas maņas un valences. Saprotot uztveres modalitāšu ietekmējošos faktorus un to veidojošās emocionālās reakcijas un preferences, būtiski iespējams uzlabot gan saskarņu sistēmas, gan apkārtējās vides izkārtojuma principus. Apaļi stūri ir patīkamāki un cilvēki tiem dod vairāk priekšroku nekā lauzti / angulāri stūri.

Tomēr līdzšinējie pētījumi viennozīmīgi neparāda, kā konkrētas uztveres īpašības ietekmē valences mērījumus (emociju veidus un to intensitāti). Tāpat iepriekšējie pētījumi nesniedz atbildi, kā vizuālā uztvere papildina un integrē citas uztveres modalitātes (gan taustes, garšas, smaržas, skaņas) un veido vienotu uztveres rezultātu.

Pētnieki vēlas veikt arī testus ar klīniskām populācijām un tādējādi veikt pienesumu uztveres izpētei cilvēkiem ar neirāliem vai cita veida klīniskiem traucējumiem. Pētījuma rezultāti būs nozīmīgi fundamentālai un lietišķai pētniecībai nozarēs kā dizains, medicīna, pārtikas tehnoloģijas, virtuālās realitātes modelēšana.

Kopējās izmaksas: 25 000 ASV dolāri (22 685 EUR).

Projekta īstenotāji: pētniece Līga Zariņa, prof. Jurģis Šķilters, LU Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija.

Mecenāts: Andrejs Eglīte sadarbībā ar "Friends of the University of Latvia".