LU muzeja zvaigžņu globusa restaurācija

Atzīmējot bijušās Astronomiskās observatorijas simtgadi 2022. gadā, Latvijas Universitātes Muzejs plāno izveidot mūsdienīgu ekspozīciju par astronomisko pētījumu attīstību Latvijas Universitātē.

Viens no ekspozīcijas centrālajiem eksponātiem būs lielais zvaigžņu globuss, kas 20. gs. 30. gados iegādāts LU studentu mācību vajadzībām. Pēc Otrā pasaules kara globusu mācību vajadzībām izmantoja latviešu astronoms, asteroīdu un komētu pētnieks, Latvijas Universitātes Astronomiskās laboratorijas vadītājs prof. Kārlis Šteins (1911-1983). Attīstoties elektroniskajiem uzskates līdzekļiem, zvaigžņu globuss ir kļuvis par unikālu vēsturisku priekšmetu un, iespējams, par vienīgo tik liela izmēra zvaigžņu globusu Latvijas muzejos. Tā diametrs ir 80 cm.

Gadu gaitā globuss stipri cietis, zudis tā krāsojums ar zvaigžņu un zvaigznāju figūru elementiem, bojāti konstruktīvie elementi, tāpēc tam ir nepieciešama nopietna restaurācija pirms izstādīšanas jaunajā ekspozīcijā.

Kopējās izmaksas: 3 000 eiro.

Projekta vadītājs: Iveta Gudakovska, LU muzejs