Kurta Hāgena stipendija

Stipendijas ieguvēji 2016./2017. akad. gadā: