Madara Meļņika

Juridiskās fakultātes Tiesību zinātnes programmas profesionālās augstākās izglītības maģistra pirmā kursa studente

Kāda ir Tava misija?

Palīdzēt citiem pamanīt, izprast un izmantot viņu tiesības un iespējas, kā arī pašai aizsargāt un pilnveidot tās.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU Fonda stipendijai šogad?

Nebaidies - pat ja šķiet, ka citi ir tikpat izcili vai izcilāki kā Tu. Katram savs ceļš ejams - un varbūt, ka viņi ir izvēlējušies citus mērķus un veidus, kā tos sasniegt, un nemaz ar Tevi nesacentīsies, varbūt tieši Tavam sapnim un plāniem stipendijas komisija noticēs visvairāk?Tu nezini, pirms nepamēģini, tamdēļ nebaidies, uzraksti uz lapas savus plānus, notici tiem no sirds, pacel galvu uz augšu, ļauj acīm iemirdzēties un piesakies stipendijai!

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Ikkatram stipendiātam es novēlētu ikdienas darbu, sasniegumu, pētījumu un nopietnības vidū saglabāt iztēli un spēju pazust literatūrā un dzejā, tur atrodot jaunu spēku, iedvesmas un emocijas. Tamdēļ arī mani ieteikumi būtu M.Petrosjanas "Nams, kurā....", A.Solžeņicina "Vēža palāta", Dž.D.Selindžera "Frenija un Zūijs" un K.Elsberga "Dzeja". Tomēr pats galvenais mans novēlējums būtu, gluži kā to ir ieteicis Viljams Faulkners, vienkārši lasīt visu, kas pieejams laika un telpas ziņā, arvien vairāk paplašinot savu pasaules redzējumu un tā mācoties lasīšanas un rakstīšanas mākslas.

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Filmu vietā es ieteiktu doties uz teātri - un tur vienā vakarā izdzīvot kādu jaunu dzīvi.

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Teodora Rūzvelta teiktais - "Keep Your feet on the ground and Your head in the stars."