Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija

Atceroties bijušās Satversmes tiesas tiesneses, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes absolventes un pasniedzējas Kristīnes Krūmas dzīves gājumu un devumu tiesību zinātnei, viņas radi, draugi un domubiedri Ivars Indāns un Mārtiņš Paparinskis – sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu ir nodibinājuši Kristīnes Krūmas atbalsta fondu. 2023./2024. akad. gadā stipendiju saņems labākā izstrādātā bakalaura vai maģistra noslēguma darba autors. 


Stipendija ir paredzēta: LU Juridiskās fakultātes studiju programmas "Tiesību zinātne" bakalaura vai maģistrantūras studentam, kuram būs labākais izstrādātais noslēguma darbs. 

Stipendijas apmērs: 1 000 EUR

Noslēguma darba nodošanas termiņš: 2024. gada 1. septembris

Stipendijas komisija: LU Juridiskā fakultātes dekāne Kristīne Strada - Rozenberga (komisijas priekšsēdētāja), zvērināts advokāts Mārtiņš Paparinskis un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Papildus iesniedzamie dokumenti:

  • Darba vadītāja rekomendācija

Stipendiāti

2022./2023. akad. g. - Natālija Knipše un Marjama Bagdasarjana.

2021./2022. akad. g. - Maira Pužule

2020./2021. akad. g. - Kristiāna Pētersone un Katrīna Annija Ročāne.

2019./2020. akad. g. – Gabriela Šantare.

2018./2019. akad. g. – Elīna Luīze Vītola.

2017./2018. akad. g. – Dāvids Lipšens.