Mikroseismikas metodes pielāgošana Latvijas kvartārnogulumu mehānisko īpašību kartēšanā

Projekta īstenotājs: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte.

Mecenāts: "Mikrotīkls".