Gustavs Zemgals vislabāk pazīstams kā cilvēks, kurš 1918. gada 18. novembrī pasludināja demokrātiskās Latvijas dibināšanu un kā neatkarīgās Republikas otrais prezidents. Tomēr viņa profesionālā un sabiedriskā darbība un pienesums demokrātiskās Latvijas veidošanā bija ļoti daudzveidīgs. Lai paplašinātu zināšanas par Gustavu Zemgalu un viņa laikabiedru laikmeta vēsturi, Ilze Ūdre Bleka (Black) Gustava Zemgala 150. jubilejas gadā ziedo stipendiju sava vectēva piemiņai.


Atbalsts: 

2021. gadā - 2500 eiro ziedoja stipendijai.


Paldies par atbalstu!