LU vēstures studiju atbalsts

 

Projekta vadītājs: prof. Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, LU Vēstures un filozofijas fakultāte.

Mecenāts: Richarda Zariņa piemiņas fonds.

MĒNEŠA MECENĀTS