Artūrs Šilaks

Studē Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes bakalaura studiju programmas "Ķīmija" 3. kursā.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Mani vislabāk raksturo čaklība: es obligāti cenšos sasniegt izvirzītos mērķus, neatkarīgi no apstākļiem: iespējas pastāv vienmēr. Nepieciešams tikai cītīgi strādāt.

Kāda ir Tava misija?

Jebkura zinātnieka pienākums ir pilnveidot mūsu sabiedrību, radot jaunas idejas un cenšoties atvieglot katra cilvēka dzīvi. Tas attiecas arī uz ķīmiju: jaunu efektīvāku zāļu ražošana un jau esošo preparātu sintēzes atvieglošana. Tas ir darbs, no kura rezultātiem bieži ir atkarīga cilvēku dzīvība.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Es uzskatu, ka vienmēr ir vērts pretendēt uz stipendijas saņemšanu. Visiem cilvēkiem ir spēja sasniegt izcilus rezultātus gan mācībās, gan darbā. Tieši smags darbs ļauj cerēt uz tālāko atbalstu. Galvenais ir tieši cilvēka vēlme būt labākam.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Jaroslavs Hašeks, “Krietnā kareivja Šveika dēkas pasaules karā”.

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Leonīds Gaidajs, “Operācija “I” un citi Šurika piedzīvojumi”.

Kāds ir Tavs dzīves moto?

"Uzvara zina tikai nepieciešamību".