Arina Jermakova

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes bakalaura studiju programmas "Ķīmija" 1.kursā.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Manuprāt, lielu lomu spēlē gan akadēmiskie sasniegumi - teicamas sekmes, godalgotas vietas olimpiādēs, piedalīšanās zinātniskajās konferencēs, gan sabiedriskās aktivitātes - pasākumu organizēšana, piedalīšanās talkās utt.

Kāda ir Tava misija?

Attīstīties, pilnveidoties un palīdzēt pilnveidoties citiem.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Nepamēģināsiet - neuzzināsiet!

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

K.Kastaneda "Dona Huana mācība";
S.Ļems "Solaris".

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Inception (2010).

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Dzīvo tā, it kā tu jau esi miris!