Alise Švandere

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmas "Kultūras un sociālā antropoloģija" 1.kursā.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Tā kā es nodarbojos ar diezgan dažādām lietām, grūti nosaukt dažus konkrētus sasniegumus. Spilgtākais akadēmiskais sasniegums droši vien ir iegūtā pirmā vieta valstī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Bet daudz svarīgākas varētu būt rakstura īpašības, kas ir prasme un vēlme strādāt rūpīgi, centīgi, atbildīgi, godīgi, proti, strādāt tā, lai var redzēt, ka rūp. Un rūp ne tikai cilvēks pats sev un darbs, bet arī cilvēki apkārt.

Kāda ir Tava misija?

Ideāls ir cilvēku saticība un pēc iespējas lielāka izpausmes brīvība, ko veicina atbrīvošanās no aizspriedumiem, un prasmīga dalīšanās savās zināšanās. Domāju, antropoloģiska pētniecība, ar ko studiju laikā un arī pēc tam plānoju nodarboties, man palīdzēs tiekties uz šiem ideāliem. 

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Es nekad nevarēju iedomāties, ka man kāds kādreiz piešķirs šādu brīnišķīgu stipendiju kā “Ceļamaize”. Bet, protams, pati tā pie manis neatnāca. Domāju, ja esi pārliecināts, ka šobrīd nodarbojies un tālāk dzīvē plāno nodarboties ar lietām, kas saistās ar cēliem mērķiem, noteikti ir vērts ar savu viedokli dalīties, pastāstot par sevi rakstu darbos, kas jāiesniedz, piesakoties stipendijai. Iespēja, ka žūrija tavas nodarbes vērtēs līdzīgi, ir liela.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Visskaistākās grāmatas, manuprāt, ir tās, ar kurām gribas runāties, veidot siltu, neitrālu vai pavisam ledainu dialogu. Katram ir savas uzrunājošās grāmatas.

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Ieteiktu noskatīties filmu, kas raisa ticību skaistām lietām, lai cik banāli tas neizklausītos.

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Man varētu būt divi. Pirmais: Visbriesmīgāk ir tad, kad ir vienalga. Otrais: “Es esmu tik, cik varu pateikties.” (I.Ziedonis)