Nikola Ošniece

Engures novada pašvaldības stipendijas ieguvēja 2019./2020. akad. gadā

Stipendija radīta 2014. gadā ar Engures novada pašvaldības gādību, tā rūpējoties par spožāku novada jauniešu nākotni un augstākās izglītības iegūšanas iespējām, kā arī spēcinot piederību savam novadam un Latvijai.


Nikola Ošniece studē Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmā "Tiesību zinātnes" 1. kursā. Nikolas ikdiena sasaucas ar viņas vaļaspriekiem un interesēm. Lai arī studē tiesību zinātni, lielu Nikolas sirds daļu ir aizņēmusi mīlestība pret mūziku. Viņa ir pabeigusi Engures Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles programmu. Jau kopš bērnudārza ir aizrāvusies ar dziedāšanu. Nikola ir dziedājusi dažādos ansambļos un koros, un dara to vēl joprojām. Labprāt apmeklē arī dažādus kultūras pasākumus, kā operas un teātra izrādes, koncertus un arī mākslas izstādes. Nikola uzskata, ka ir komunikabla un vienmēr pozitīvi lādēta. Spēj arī grūtākajos brīžos paskatīties uz dzīvi ar humoru. 

Iepazīsti Nikolu!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Par savu lielāko talantu uzskatu organizētību. Šīs spējas dēļ varēju apvienot mācības skolā ar diviem koriem un citām ārpusskolas aktivitātēm, kuras man netraucēja vidusskolu pabeigt ar teicamām sekmēm. Attiecīgi šī dēļ arī ieguvu budžeta vietu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, ko noteikti arī varu uzskatīt par nozīmīgu savu dzīves sasniegumu.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Skolā savu pētniecisko darbu rakstīju vēstures sekcijā. Man liekas interesanti pētīt dažādu lietu, institūtu, iestāžu, parādību rašanos un attīstību. Īpaši interesanti šķiet pētīt attīstības gaitu līdz pat mūsdienām un salīdzināt atšķirības starp to, kā tas bija agrāk un kā tagad. Lai gan neesmu vēl pārliecināta, ko pētīšu nākotnē, labprāt to sasaistītu tieši ar šo.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Es neuzskatu stipendiju kā apbalvojumu, bet gan kā palīglīdzekli, kas man palīdzēs studijas veikt labāk un veiksmīgāk. Ar tās palīdzību vieglāk un efektīvāk varēšu sasniegt savus turpmākos mērķus.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Varbūt šķitīs klišejiski, bet kā savu dzīves virsmērķi uzskatu būt laimīgai un apmierinātai par dzīvē paveikto. 

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Manuprāt, piesakoties stipendijai, studentam nav, ko zaudēt, ir tikai iespēja iegūt un veiglāk tiekties pēc vēlamajiem rezultātiem.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Alberta Bela romānu "Būris".

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Es noteikti ieteiku noskatīties "Gaišo atmiņu mūžīgais starojums" (Eternal Sunshine of the Spotless Mind).

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Jāatceras izbaudīt un novērtēt ne tikai lielos, bet arī mazos mirkļus!