Andris Pāvils Stikuts

"Mikrotīkls" doktorantūras stipendijas ieguvējs kopš 2018./2019. akad. gada

Andris Pāvils Stikuts studē Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes doktorantūras studiju programmā "Fizika, astronomija un mehānika".

Pētījums: Magnētisku pilienu dinamika rotējošā magnētiskajā laukā

Magnētiski pilieni sastāv no mazām (~10 nm) cietām viendomēna feromagnētiskām nanodaļiņām, kas ir suspendētas ūdenī ar elektrostatiskām mijiedarbībām, kas tiek nodrošinātas ar citrāta klājumu. Pats magnētiskais piliens pats arī atrodas nesējšķidrumā. Darbā pētītajiem pilieniem piemīt liela magnētiskā uzņēmība (μ~30) un mazs virsmas spraigums. Rezultātā to forma un dinamika ir stipri ietekmējama ar samērā vāju ārēju magnētisko lauku.

Darbā tiek demonstrēti eksperimentālie novērojumi iepriekš neredzētam fenomenam, ievietojot pietiekami stiprā rotējošā magnētiskajā laukā, magnētiskie pilieni spontāni sakārtojas. Ja sfēriska piliena diametrs ir pietiekami mazs (<3,5 μm), tas izstiepjas un rotē līdzi ar magnētisko lauku. Piliens pievelkas pie blakus esošiem pilieniem, bet nesaplūst ar tiem. Rezultātā magnētiski pilieni izveido ļoti regulāru režģveidīgu struktūru, kas kā kopums lēnām rotē magnētiskā lauka rotācijas virzienā.