Didzis Berenis

"Mikrotīkls" doktorantūras stipendijas ieguvējs kopš 2018./2019. akad. gada

Didzis Berenis studē Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes doktorantūras studiju programmā "Fizika, astronomija un mehānika".

Pētījums: Rotējošu pastāvīgo magnētu inducētās strāvas analītisks atrisinājums elektrovadošos gredzenos

Metalurģijā metālu pārkausēšanā nepieciešams maisīt izkausētos metālus. Šķidru metālu pārsūknēšanā nepieciešams ierosināt šķidrā metāla plūsmu kanālos. Visefektīvākais veids, kā ierosināt plūsmu un maisīt šķidros metālus, izmantojot rotējošus pastāvīgos magnētus. Parasti maisītāju un sūkņu forma ir cilindriska vai plūstošā, betmetāla kanāls ir gredzena formas.

Atskaitot berzi, kas rodas pie trauka sienām, cilindriskas formas ģeometrijās plūsmas rotē kā ciets ķermenis. Veicot korekcijas, lai ņemtu vērā berzi un zinot spēka momentu, kas darbojas uz šķidruma tilpumu, iespējams aprēķināt plūsmas ātrumu kanālā.

Izmantojot precīzu magnētiskā lauka izteiksmi ap cilindrisku pastāvīgo magnētu, ir iegūts analītisks rotējošu pastāvīgo magnētu inducētās strāvas sadalījums elektrovadošos cilindriskos un gredzenveida ķermeņos. Iegūto atrisinājumu var izmantot metāla sasilšanas aprēķiniem, inducētā tilpuma spēka un spēka momenta iegūšanai šķidrajos metālos. Pētījuma turpinājumā plānots noskaidrot korekcijas, lai ņemtu vērā kanāla sienu berzi, un atrast sakarības starp iegūto spēka momenta aprēķinu izteiksmi un plūsmas ātrumu kanālā.