Ilze Elbere

"Mikrotīkls" doktorantūras stipendijas ieguvēja kopš 2017./2018. akad. gada

Ilze Elbere studē Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes doktorantūras studiju programmā "Bioloģija".

Pētījums: Otrā tipa cukura diabēta un metformīna farmakodinamikas saistība ar cilvēka zarnu mikrobioma kompozīciju

Cukura diabēts ir metabolo slimību grupa, kuras galvenā pazīme ir hiperglikēmija jeb paaugstināts cukura (glikozes) līmenis asinīs. Šobrīd ar tovisā pasaulē slimo ~415 miljoni cilvēku jeb 9% no kopējās populācijas. Lielākā daļa no cukura diabēta gadījumiem jeb 90-95% ir 2.tipa cukura diabēts (T2D). Pirmās izvēles medikaments T2D terapijā ir metformīns, kam raksturīgas vairākas terapeitiskās priekšrocības, tomēr ~30% pacientu novērojami gastrointestināli blakusefekti, kas ietekmē pacientu līdzestību vai 5% gadījumu noved pie terapijas maiņas. Ņemot vērā šos datus un citus pētījumu rezultātus, izvirzīta hipotēze par zarnu traktā mītošo mikroorganismu jeb mikrobioma līdzdalību gan T2D patoģenēzē, gan arī terapijas efektivitātē un blakņu rašanās mehānismos.

Darba mērķis ir identificēt taksonomiskos un funkcionālos zarnu mikrobioma marķierus metformīna terapijas ietekmei un dažādām 2.tipa cukuru diabēta pacientu apakšgrupām. Pētījuma ietvaros tiek veikta zarnu mikrobioma sastāva un funkcionālā profila izpēte četrās indivīdu grupās,izmantojot uz lielapjoma paralēlo sekvenēšanu balstītu metagenoma analīzi. Pašreizējie rezultāti norāda uz būtisku metformīna ietekmi uz zarnu mikrobioma daudzveidību un vairākām gan labvēlīgām, gan potenciāli kaitīgām taksonomiskajām grupām. Papildus tam ir novērojama dažādu fenotipisko grupu specifiska atbildes reakcija uz terapiju, kura šobrīd tiek pārbaudīta lielākā paraugkopā. Šī pētījuma rezultāti dos iespēju identificēt potenciālus zarnu mikrobioma kompozīciju raksturojošus biomarķierus un T2D pacientu apakšgrupas, kas nodrošinātu pamatu tālākai personalizētas pieejas terapijas stratēģijas izveidei.