Kārlis Pleiko

"Mikrotīkls" doktorantūras stipendijas ieguvējs kopš 2018./2019. akad. gada

Kārlis Pleiko studē Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes doktorantūras studiju programmā "Bioloģija".

Pētījums: Aptamēru atlase pret gaišo šūnu nieru karcinomu izmantojot šūnu SELEX metodi

Aptamēri ir vienas virknes dezoksiribonukleīnskābes (DNS) vai ribonukleīnskābes (RNS) oligonukleotīdi, kas specifiski spēj saistīties ar savu mērķi. Aptamēri jau kopš sākotnējiem pētījumiem 1990-tajos gados tika uzskatīti par iespējamu alternatīvu antivielām. Līdzīgi kā antivielas, aptamēri saistās ar savu proteīnu mērķi,pateicoties nekovalentajām mijiedarbībām, kuras ļauj veidot to trīsdimensionālā struktūra. Šūnu SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) metode ļauj atlasīt audzēja šūnu specifiskus aptamērus, izmantojot in vitro selekcijas procesu.

Pētījuma mērķis bija ar šūnu SELEX metodi atlasīt aptamērus, kas specifiski atpazīst nieru karcinomas šūnu līnijas. Pētījuma rezultātā ir identificēti gaišo šūnu nieru karcinomas šūnām specifiski aptamēri, kā arī izstrādāta jauna, otrās paaudzes sekvencēšanā balstīta aptamēru identificēšanas metode. Atlasītajiem aptamēriem turpmākajos pētījumos nepieciešams identificēt mērķa proteīnus, lai precīzāk noskaidrotu iespējamību iekļaut tos diagnostikas līdzekļos vai izmantot, lai izstrādātu mērķētus terapijas līdzekļus nieru karcinomas ārstēšanai.