Ilze Liepa

Ramānu ģimenes stipendijas Speciālās izglītības skolotājiem ieguvēja 2019./2020. akad. gadā

Stipendija radīta 2015. gadā, pateicoties Amerikas latvieša, "Friends of the University of Latvia" valdes locekļa Andra Ramāna un Bettijas Ramāns gādībai, tā rūpējoties un atbalstot tos uzņēmīgākos Latvijas Universitātes (LU) studentus, kuri studē Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (PPMF) un kļūs par Speciālās izglītības skolotājiem.


Ilze Liepa studē LU PPMF profesionālās bakalaura studiju programmas "Skolotājs" apakšprogrammas "Speciālās izglītības skolotājs / Skolotājs-logopēds" 5. kursā.  Ilze ieguvusi Ramānu ģimenes atbalstu arī 2017./2018. akad. gadā un 2018./2019. akad. gadā. Draugi viņu sauc par Ilzīti vai Ilžuku. Tā nu ir sagadījies, ka viņa piedzima Rīgā, pēc “papīriem” ir pilsētniece, bet tie, kuri viņu pazīst, zinās, ka patiesībā vislabāk Ilze vēlētos būt no laukiem un laukos. Reiz Ilze par sevi rakstīja, ka viņai ir divas rakstura īpašības, par kurām netiek skaidra, vai tās ir Dieva dāvana vai sods – perfekcionisms un maksimālisms. Ir brīži, kad šīs īpašības viņai sagādā īstas grūtības, jo Ilze tiecas visu padarīt pēc iespējas labāk, kvalitatīvāk, bet tas nav viegli, reizēm, tas ļoti nogurdina. Vēl viņa ir spītīga un neatlaidīga. Tieši šīs divas īpašības Ilzei ir ļāvušas būt tur, kur viņa šobrīd ir, un kāda viņa ir. Ilzi aizrauj skaistais mums apkārt, tas, ko citi dažreiz nemaz nepamana. Un viņai gribas parādīt arī citiem, cik sīkais var būt liels, un cik “lielums” patiesībā var būt mazs. Viņai ļoti patīk smaidīt un no sirds smieties.

Iepazīsti Ilzi!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Es neesmu saņēmusi Nobela prēmijas, neesmu Latvijas lepnuma laureāte, man nav Triju Zvaigžņu ordeņa, bet es cenšos būt laipna pret ikvienu cilvēku, kuru satieku. Lai arī varbūt skanēs augstprātīgi, bet es nebaidos teikt, ka esmu laba meita labākajai un mīlošākajai mammai Inai, mīļa un izpalīdzīga mazmeita vecmammai Ausmai un omītei Agritai, jautra un mīloša krustmāte savam brāļa dēlam Renāram, laba māsa savam brālim (varētu būt labāka) Jānim, un laba draudzene savai labākajai draudzenei Sintijai, un ceturtais labais bērns labākās draudzenes mammai, kuru saucu par otru mammu – Līgai. Šie ir mani lielākie sasniegumi – zināt, ka man ir šādi cilvēki, kuri ir laipni, izpalīdzīgi, mīloši, cīņas biedri smagās cīņās, padomdevēji un draugi. Man ir ļoti paveicies ar cilvēkiem, kuri ir man apkārt, ar draugiem, ģimeni un darba kolēģiem. Tas ir mans lielākais sasniegums zināt, ka viņi man ir. 

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses? 

Šobrīd rakstu savu bakalaura darbu, tā ietvaros pētu, vai izglītības iestādēs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem ir vienota alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas sistēma un vai šāda vienota sistēma, ja nav, tad būtu nepieciešama.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Šogad tā man nozīmē daudz vairāk kā citus gadus. Šī būs iespēja pateikt paldies cilvēkiem, kuri man ļoti, ļoti ir palīdzējuši un kuri valsts līmenī bieži vien netiek novērtēti tā, kā to vajadzētu.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Vienkārši DZĪVOT un priecāties par katru dienu un būt par vēl labāku cilvēku nekā biju vakar.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Lai īstenotu savus mērķus un ieceres.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Jau iepriekšējos gados biju teikusi, ka nav viena konkrēta grāmata. Lasiet un topiet bagātāki.

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

"Atmaksāt ar labu" (angļu: Pay It Forward).

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Tici, ceri, mīli, nepadodies un turpini priecāties par katru jaunu dienu.